Началникът на Военноморската академия на Полша ще посети ВВМУ

В тържественото честване на 140-годишнината на Военноморската академия на Румъния „Мирча чл Батран“ (Констанца), участва началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, кап. I ранг проф. двн Боян Медникаров.

Между ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и Военноморска академия на Румъния “Мирча чел Батран” са установени добри делови отношения в областта на учебната и научната дейност. Много полезна е ежегодната размяна на курсанти от I курс за участие в лагерите за морска подготовка на двете училища.

Контактите между командването на училищата и преподавателския състав с всяка година стават по-интензивни и полезни за двете страни.

Българското посещение е позволило разширяване на връзките и с гостуващите началници на военноморските академии на Полша и Турция. Уточнено е посещението на началника на Военноморската акдемия на Полша контраадмирал Чеслав Дърч във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Уточнени са въпросите за участие на курсанти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в провеждане на учебна практика на румънския ветроход  “Мирча”.

Разгледа на е учебно-материалната база на академията. Договорено е през следващата година да се проведе съвместно учение на тактически тренажор между български и румънски курсанти.

Maritime.bg – Свят

Последни новини

Последни новини