Търсят концесионери за пристанищата Бургас-запад и Никопол

Пристанище Бургас / Снимка: maritime.bg

Правителството прие решения за откриване на процедури за предоставяне на концесии за услуга на пристанищните терминали Никопол и Бургас-запад. Концесиите ще бъдат предоставени за срок от 35 години. Целта им е да привлекат сериозен, финансово стабилен частен инвеститор, който да поеме управлението и поддържането в експлоатационна годност на обекта чрез предоставяне на пристанищните услуги и извършване на съпътстващите дейности на терминалите. Концесионерите ще бъдат определени в открита процедура.

Критериите за комплексна оценка на офертите за пристанищен терминал Никопол са: размер на фиксирана част на годишни концесионни плащания (35 на сто относителна тежест), размер на променлива част на годишни концесионни плащания (30 на сто относителна тежест) и предложение за достигане на средногодишен товарооборот за срока на концесията (35 на сто относителна тежест). Задължителните инвестиции, които концесионерът ще трябва да извърши, са в размер не по-малък от 25 000 лв. без ДДС.

Офертата за пристанищен терминал Бургас-запад ще се оценяват според инвестиционното предложение (с относителна тежест 25 на сто), бизнес предложението с относителна тежест 10 на сто и предложенията за размер на фиксираната и на променливата част от годишните концесионни плащания с относителна тежест съответно 60 на сто и 5 на сто. Бъдещият концесионер трябва да направи инвестиции за поне 20 053 000 лв., като 9 553 000 лв. от тях трябва да са вложени през първите седем години от срока на концесията.

Очакваните резултати от реализирането на концесиите са привличане на инвестиции, подобряване условията за мобилност на товари и пътници, достигане на определени нива на качество на обслужване, на сигурност и безопасност на услугата, повишаване на заетостта на местното население и развитие на транспорта в регионите на Никопол и Бургас.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Браншът: Трябва да паднат нормативните пречки пред иновациите в аквакултурите

Над 20 - 30 млн. лева са заделени за аквакултурите през новия програмен период и за тяхното ефективно усвояване са нужни съвременни технологични решения, заяви пред Maritime.bg

Бреговата охрана на САЩ потвърди за инцидент на кораб с български моряци

От окръжния команден център в Сан Франциско на Бреговата охрана (БО) на САЩ потвърдиха в телефонен разговор пред Maritime.bg за инцидент и предстояща медицинска евакуация на