Тренажорен комплекс за корабни механици откриха в Технически университет – Варна

Тренажорен комплекс за корабни маханици откриха в Технически университет – Варна. Той е оборудван със симулатор тип VSTEP.

Съоръжението, заедно със съседната лекционна зала са разположени на обща площ от над 100 кв. метра. Освен от студентите в специалност „Корабни машини и механизми“, комплексът ще бъде използван и за изследователска дейност на докторанти, както и за практическо обучение на действащи корабни механици.

Ще се провеждат изследвания на измененията на работните параметри при различни режими и аварийни ситуации на корабното енергетично оборудване. Тренажорният комплекс е със 7 работни места – 6 на обучавани и едно инструкторско място – всяко е обзаведено с по два монитора и компютри, които са включени в локална и интернет мрежа, мултимедиен проектор, видеокамери, съгласно стандарта на Изпълнителна агенция “Морска администрация”.

Новият тренажорен комплекс за корабни механици е свързан с наскоро открития навигационен тренажорен комплекс към катедра „Корабоводене”, което позволява пълна симулация на взаимната връзка Команден мостик – Машинно отделение. Сертифициран е за учебен клас С, което удовлетворява изискванията за обучение на Изпълнителната агенция “Морска администрация”.

По отношение на програмното обезпечение той отговаря на клас А, а в хардуерен аспект по някои изисквания и на класове В и А, което ще бъде предпоставка за бъдещото му развитие в технологично отношение за получаване на сертификат клас А.

Maritime.bg – Морско образование

Последни новини

Последни новини

Силна конкуренция, слаба реколта и COVID-19: причините за спада на товарооборота в Пристанище Варна

Силният конкурентен натиск от частните пристанища, слабата зърнена реколта и пандемията от COVID-19 са сред причините за намаляване товарооборота на държавния пристанищен оператор