Връчват дипломите на кадетите от „Випуск 2011“ на ПСК към ВВМУ

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Днес във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” ще се състои тържествен ритуал по завършване на учебната година, повишаване в първо старшинско звание и връчване на свидетелствата за професионална квалификация на кадетите от „Випуск 2011” на Професионалния старшински колеж към ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, съобщават от висшето учебно заведение.

За учебната 2010- 2011 година в Професионалния старшински колеж към ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” бяха приети 16 военнослужещи от поделенията на ВМС за обучение по специалност „Експлоатация и ремонт на корабна техника”. За периода на обучение те изучаваха както военни дисциплини- „Строева подготовка”, „Основи на корабната служба”, „Военно лидерска подготовка”, „Огнева подготовка”, така и дисциплините „Теория, устройство и осигуряване мореходността на кораба”, „Морско дело”, „Информатика”, „Английски език” и др.

Възпитаниците на Професионалния старшински колеж се обучаваха в продължение на една година във ВВМУ по учебен план, утвърден от министъра на отбраната и съгласуван с министъра на образованието, младежта и науката. Учебните програми по отделните дисциплини са изготвени от авторски колективи от преподаватели от ВВМУ и съобразени с необходимите знания и умения, които обучаемите трябва да придобият след завършване на обучението.

Курса на обучение завърши с успешното полагане на държавните изпити. На завършилите ще се издаде Свидетелство за професионална квалификация и ще се присвои първо старшинско звание. След това те ще бъдат назначени на старшински длъжности в поделенията на ВМС.

До 20 юли се приемат документите на желаещите да се посветят на морската професия. За учебната 2011 – 2012 година във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще бъдат приети курсанти по специализациите „Корабоводене на ВМС“, „Корабни машини и механизми за ВМС“ и „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ от специалността „Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС“.  Към настоящият момент желаещите да се обучават като курсанти са 60, съобщават от ВВМУ.   Желаещите да се обучават по гражданските специалности: „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Корабна радиотехника“, „Технология и управление на флота и пристанищата“, „Технология на кораборемонта“, „Речно корабоплаване, „Океанско ингенерство“ и „Мениджмънт на водния транспорт“, които предлага висшето училище през новата учебна година са над 700, като 64 от тях са посочили като свое първо желание новооткритата специалност „Мениджмънт на водния транспорт“.

ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” е сред учредителите и редовните участници в годишните генерални асамблеи на Международната асоциация на морските университети. Дванадесетата Генерална Асамблея на Международната асоциация на морските университети се проведе от 11.06. до 14.06.2011 г. в гр. Гдиня, Полша под мотото “Екологични кораби, екологично корабоплаване, чисти морета ”. В престижния морски форум взеха участие представители на 55 висши морски учебни заведения от 33 страни. В работата на асамблеята взе участие Началника на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” капитан І ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров. ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” получи статут на представител на Регион ІІ, обединяващ 16 морски университета от Европейския съюз в тази представителна световна морска организация. Училището получава този статут за двегодишен период – 2012 – 2013 г., като до април 2012 г. е със статут на наблюдаващ член. Участието на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” в изпълнителния борд на асоциацията, както и факта, че Ректора на Морския университет в Констанца и Доктор хонорис кауза на ВВМУ, професор Корнел Панайт, поема ръководството на организацията за следващите две години открива блестяща възможност за провеждане на политика на нови инициативи в морското образование и осъществяване на научни изследвания и проекти в областта на морските науки и световното корабоплаване. Избирането на ВВМУ “Н. Й.Вапцаров” за регионален представител на ЕС в Международната асоциация на морските университети е безспорно доказателство за сериозния международен авторитет на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” и признание на световната морска общественост за ролята и мястото на училището като лидер в областта на морското образование, както и за неговото участие във формиране на политиката и решенията на организацията в областта на световното морско образование и квалификация. / Днес+

maritime.port.bg – Морско образование

Последни новини

Последни новини

Военнослужещи почистиха и боядисаха експонати на Военноморския музей

Военнослужещи от Инженерно-сапьорна рота, в.ф. 34410 и Хидрографска служба, в.ф. 26870 към Военноморските сили участваха във възстановяване на експонати във Военноморския музей.

Завърши водолазното учение на Военноморските сили с международно участие „Тритон 2023” 

Завърши водолазното учение на Военноморските сили на Република България с международно участие „ТРИТОН 2023”. To се проведе за трета поредна година и е резултат от

От началото на войната в Украйна българските Военноморски сили са унищожили четири дрейфащи мини в наши води

От началото на военния конфликт в Украйна българските Военноморски сили са унищожили четири дрейфащи мини в наши води, каза днес пред журналисти командирът на ВМС