648 литра гориво източиха от потъналия край Русе „Фери топ 1“

648 литра гориво е било източено от танк на потъналия в началото на миналия месец кораб ФЕРИ ТОП 1. След разтоварване корабът потъна в пристанището на Дунавски драгажен флот.

Информацията за прехвърленото гориво подадоха от митницата в град Русе. След като ПБЗН осигури четири помпи, кърмовата част на кораба бе издигната и бе осигурен достъп до горивните танкове. Около четири часа е продължила проведената днес операция, съобщиха от ДМА – Русе.

Горивото е било прехвърлено в цистерна с брояч, под контрола на инспектори от Митница – Русе. Последвало е повторно прехвърляне на горивото на плавателен съд на същия корабособственик, информираха от ДМА – Русе.

В горивните танкове на плавателния съд се очакваше да има около 20 хил. литра газьол. Днес бе установено, че там има нефтоводна смес, с много ниска концентрация на гориво. До 12 декември трябва да приключи и назначеното от Морска администрация разследване за установяване причините за инцидента. При него нямаше пострадали.

Maritime.bg – България / Дунав

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и