Близо 8 хил. тона е уловът на риба от Черно море за годината

По данни на Информационната статистическа система на ИАРА за периода от началото на годината до началото на декември 2012 г., Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е извършила над 25 хил. проверки в страната, като е конфискувала над 200 км. бракониерски мрежи. Само за последните десетина дни са извършени над 1000 проверки. За периода от началото на годината конфискуваната риба от Териториалните сектори “Рибарство и контрол” на ИАРА възлиза на близо 40 тона. От тях 3 500 тона е конфискувания калкан. При проверки на ИАРА от 26 ноември до 5 декември, конфискуваната риба е над 4 тона. Част от нея са дарени на Българска хранителна банка. Унищожената риба в екарисажи е 900 кг. От началото на 2012 г. досега ИАРА е съставила над 4 000 акта за установени административни нарушения. За последните дни са съставени над 100 акта на нарушители за извършване на незаконен стопански риболов, за нерегламентирана продажба и транспорт на риба. Съгласно приетите през август месец изменения и допълнения на Закона за рибарството и аквакултурите, глобите за нарушители са от 600 лв. до 8000 лв. Данни за улов на риба през периода 01.01.2012 г. – 28.11.2012 г. Общото количество улов на риба и други водни организми от стопански риболов в страната за периода от началото на годината към 28 ноември 2012 г. е 7774,52 тона за Черно море, 95,83 тона за река Дунав и 818,59 тона от вътрешните водоеми в страната. Производство на риба и зарибителен материал в рибовъдни обекти и стопанства в страната за 2011 г. е 7 750,34 тона. По данни на НСИ, средно на лице от домакинство в България консумацията на риба и рибни продукти е около 5 – 6 кг. годишно.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и