Нарязват още два риболовни кораба за скрап

Три договора на обща стойност 663 724 лв. бяха подписани между ИАРА и бенефициенти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Два от договорите са по мярка за постоянно прекратяване на риболовните дейности и един по мярка за производствени инвестиции в аквакултурата. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по трите договора е 477 339 лв.

По проект на бенефициента ЕТ „МЕЛИХА ХАСАНОВА – МЕЛИНДА” от гр. Каварна ще бъде нарязан за скрап риболовен кораб „Вега”. Плавателният съд е с обща дължина 9 метра, произведен е преди 26 години и е с тонаж 6,74 БТ. Определената безвъзмездна финансова помощ за нарязването му за скрап е в размер на 62 788 лв.

Вторият договор е с компанията „Хермес 2010” ЕООД от гр. Варна за скрапиране на риболовен кораб „Хермес 2”. Плавателният съд е с обща дължина 10,57 метра, възраст 20 години и тонаж 7,62 БТ. Изчислената безвъзмездна финансова помощ за нарязването му за скрап е в размер на 134 974 лв.

Договорът за производствени инвестиции в аквакултурата е с компанията „ПРОФИТЕРА” ООД от гр. Елхово. Инвестицията е за изграждане на рибовъдна ферма до р. Тунджа за отглеждане на шаранови видове риба /шаран, бял толстолоб и бял амур/ за консумация. Стопанството ще бъде построено на мястото на съществуваща, но неработеща рибовъдна ферма. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 279 576 лв. или 60 % от одобрените инвестиционни разходи, за които е кандидатствал бенефициентът. Общата годишна рибопродуктивност от стопанството ще бъде 23 100 кг. риба за консумация. Срокът за реализация на проекта е осем месеца. След изпълнението му компания „ПРОФИТЕРА” ООД предвижда откриването на две нови работни места.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на