Пристанище Бургас с печалба над 4 млн.лв.

От началото на 2012 година през кейовете са преминали над 2 200 хил. тона товари. Празникът на пристанищния ни град – 6 декември, Деня на Св. Николай Чудотворец, пазител на рибари и моряци, е добър повод да направим равносметка за изтичащата 2012 година. Анализът може да се разгледа в следните аспекти, както следва:

Товарооборот и привлечени товари през 2012 г.
„Пристанище Бургас” ЕАД ще приключи с над 5% ръст над запланувания за годината товарооборот за оперираните от дружеството терминали „Изток” и „Запад”. От началото на 2012 година през кейовете са преминали над 2 200 хил.тона товари.

Обработени са традиционните такива – метали, торове, контейнери, скрап и нови – желязна руда, меден концентрат, феросплави и проектно оборудване.

Най-съществено е нарастването на количествата преминали контейнери – с над 50% увеличение като тонаж и 70% като TEU единици. Няма подобен прираст в черноморския регион с такова нарастване на контейнерния трафик в рамките на една година.

В съпоставим размер е нарастването и на приходите от претоварните дейности. При оптимизирания подход в разходите за отчетния период на 2012 година дружеството планира годишната чиста печалба да надхвърли 4 млн. лева, при отчетена за 2011 – 3 650 хил. лева.

Годината ще приключи без непогасени задължения по кредити, заеми, лихви, осигуровки и данъци.

Няколко ключови събития белязаха тази година като важна и успешна за пристанището.
От 1 януари 2012 г.влезе в силадоговорът за предоставяне на концесия на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2”, с което дружеството беше поставено в реални пазарни условия за предоставяне на пристанищни услуги на българските и чужди товародатели.

Тенденцията през последните години за концентриране на усилията на управлението на пристанищния оператор за привличане на нови товари и товародатели се изрази в конкретните факти:

– през месец януари стартира новата контейнерна линия за превоз на банани с хладилни контейнери по направлението – Италия – Пирея – Бургас – Одеса, която успешно функционира на обособените в контейнерния терминал 150 ел. слота.

-от месец март е преоборудван хладилния склад, който със своите 7 000 кв.м е оптималния вариант за логистична зона за групиране на контейнерните партиди.

Много важно е да отбележим, че четирите извънгабаритни колети за „Лукойл Нефтохим Бургас” АД бяха успешно обработени и транспортирани от пристанището до рафинерията. Добрата логистична пристанищна съставляваща е допълнителна гаранция за реализацията на най-голямата европейска инвестицията на стойност от около 1,3 млрд. долара. В това направление очакваните допълнителни товари през следващата година са за над 50 000 тона проектно оборудване.

В началото на месец ноември беше извършен контролен външен одит на интегрираната система за управление на качеството. Одиторски екип от водеща световна фирма, предлагаща широка гама от одиторски услуги – „SGS” (международната сертифицираща организация), провери документацията и записите на пристанището и проконтролира практическото прилагане на системата за управление, като проследи работните процеси в отделните звена.

Одитът показа, че документираната система за управление демонстрира съответствие с изискванията на стандарта и непрекъснато се усъвършенства. Проверяващият екип заключи, че организацията демонстрира способността систематично да реализира съгласуваните изисквания на продуктите и услугите, включени в обхвата, целите и политиката на порта. Заключението на експертите е, че препоръчва сертификацията на системата за управление да бъде продължена.

„Пристанище Бургас” ЕАД е сертифицирано по Международния стандарт ISO 9001:2008, който представлява набор от изисквания за регламентиране на правила, които управляват дейността на организацията в аспекта качество. ISO 9001:2008 (както и предходните версии от 1994г. до настоящия момент) е документ, създаващ правила и норми за структуриране на оптимална организация на управленския процес във всякакъв тип организации. Целта на всеки одит е да потвърди, че документираната система за управление съответства на всички изисквания на стандарта.

Развитие на круизния сегмент

Бъдещето на пристанището е свързано с развитието на пасажерският сектор.

На 13 март обединени от най-големия световен круизен оператор Royal Carribean Corporation, пристанищата Бургас, Одеса, Истанбул, Батуми и Севастопол подписаха Меморундум за създаването и промотирането на нова дестинация „BLACK SEA CRUISES”. Нашето участие е в пряка връзка със стартирането на първия етап на проекта „Зона за обществен достъп” – изграждане на Морска гара Бургас и рехабилитация на прилежащата и територия за отдих, спорт и туризъм по утвърдения подробен устройствен план. В края на месец април бяха съгласувани и първите две посещения на пасажерския кораб, който ще ползва кея и новата морска гара на 1-2 корабни места в Порта.

Първото посещение ще е с ЕТА 05 октомври 2013 година от пасажера „Celebrity Constellation” с внушителните за региона параметри: дължина 294м, ширина 32м и газене 8м с над 2000 пасажера и екипаж от 1400 човека. През септември бяха съгласувани и три посещения за 2014 година.

Бъдещето на порта е свързано с реализацията на проекта „Зона за обществен достъп” – отваряне на пристанището за посетители и граждани на града, а също за пасажерско и яхтено обслужване. В момента изпълнението на проектае на етап първа фаза от 1 до 4 корабни места. В тази зона от 1-во до 4-то корабно място се намираха 7 ел. портални крана от типа „Абус”, „Албатрос”, „Калмар” и „Кировец”. До този момент са демонтирани няколко от тях, за да се разчисти терена, върху който ще се изгражда гарата.За освобождаване на корабните места се подходи в няколко аспекта: в зависимост от експлоатационна потребност и целесъобразност, защото някои от крановете могат да бъдат използвани на място извън пасажерския период, а други преместени на друго корабно място или да бъдат демонтирани, за да освободят място за изграждането на морската гара.

На 21 ноември 2012 г. Съветът на директорите на „Пристанище Бургас” ЕАД прие изработения инвестиционен проект „Марина Порт Бургас” терминал Бургас Изток 1 за обект „Зона за обслужване на яхти”. Той включва проектиране на яхтостоянки, както и изготвяне на техническа спецификация и количествено-стойностна сметка.Ситуирането наМаринатае предвидено по кейовия фронт на нулево корабно място с дължина 150.00 метра, дълбочина 7.00 метра и поставени пантони за 60 броя плавателни съдове.

Активно се работи и по идеен инвестиционен проект за реконструкция и модернизация на сграда на „Магазия 1” на територията на пристанище Бургас.

Извършено е цялостно обследване и оценка на състоянието на айфеловата метална конструкцията, която е с квадратура от около 3000 кв. Предвидено е тя да се използва за морски културен център – изложбен, атракционен и образователен, като ще бъде съчетан със специализирани търговски обекти

На 9 ноември Държавно предприятие „Пристанищна Инфраструктура” и „Пристанище Бургас” ЕАД одобриха проект за рехабилитация и изграждане на цялостната електрическа, битова и водопроводна система на зоната за обществен достъп.

При заявен реален инвестиционен интерес в условията на утвърдения Генерален план за развитие на порта и Общия устройствен план на община Бургас, втората фаза на проекта – до 14 км ще се реализира, като в момента акционерното дружество „Зона за обществен достъп” АД си е поставило задача: подготовка и реализация на ПУП (подробен устройствен план).

На международното изложение (Seatrade MedCruise Convention2012), което се проведе от 27 до 29 ноември в изложбен комплекс Марсилия, Франция, новата дестинация „BLACKSEACRUISES” бе номинирана за награда, като най-бързо развиваща се пасажерска дестинация за годината.

Участие в европроекти

През 2012 година „Пристанище Бургас” ЕАД продължи активно да работи по различни проекти. Спечелихме проект и сключихме договор за безвъзмездна финансова помощ по схема „Безопасен труд” ОП „Развитие на човешките ресурси”. Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е с цел подобряване условията на труд във фирмата в съответствие с нормите и изискванията на националното и европейското законодателство за безопасност и здраве при работа.

Участваме и в проект „Ново начало – от образование към заетост” на Агенцията по заетостта за създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж. До сега своя стаж са завършили успешно двадесет и пет младежи до 29-годишна възраст и се очаква назначаването на още шест.

Инициативи

„Пристанище Бургас” ЕАД се включи в инициативата за подпомагане изграждането на православен храм в кв.„Меден рудник”. На 20 ноември се проведе заседание на членовете на „Бургаска морска асоциация”, на което, бе взето единодушно решение за откриване на дарителска сметка на църковен комплекс „Св. Николай Мирликийски Чудотворец”. Храм-паметникът се намира в к-в „Меден рудник” и носи името на патрона на град Бургас.

„Пристанище Бургас” ЕАД вече посреща нуждите на гражданите с изцяло нов уебсайт. Портът с над 100-годишната си история предоставя на потребителите си един изчерпателен, актуален и удобен за ползване уебсайт. Той е изработен със системи за управление от най-ново поколение и уникален дизайн.

Удовлетвореността от добре свършената работа до този момент ни зарежда с енергия и ентусиазъм за посрещане на предизвикателствата на новата 2013 г. Използвам случая да благодаря на всички служители на „Пристанище Бургас” ЕАД за положените усилия за постигането на тези отлични резултати.

Maritime.bg – България

Последни новини

Bering Yachts започва строителство на яхти в Бургас

Нов сериозен инвеститор откри база и започва работа в Бургас още тази година. Това е компанията Bering Yachts. Днес нейни мениджъри представиха свое произведение в Пристанище Бургас, включвайки се в отбелязването на неговия
Прочетете

Диян Димов: Успешно защитаваме това, което преди 119 години е дало началото на развитието на…

Приятели и гости на „Пристанище Бургас” отпразнуваха годишнината от откриването му за търговско корабоплаване. Група „Вълнолом” към пенсионерския клуб на пристанището отправи музикален поздрав към присъстващите. Изпълнителният
Прочетете

Гърци на пазар за руски кораби, Турция се възползва от забраната за руски кораби в ЕС

Войната в Украйна продължава 84-и ден. Тя засегна пряко корабоплаването и морската индустрия в Черно море, според "Алианц". Доведе до блокиране на 20 милиона тона зърнени товари в Украйна, според Европейската комисия. Стана
Прочетете

119 години Пристанище Бургас

Снимка: ДППИ На 18 май Пристанище Бургас отбелязва 119 години от откриването си. Указ на Княз Фердинанд І от 20 декември 1894 г. и няколкогодишно строителство превръщат някогашните дървени скели на бургаския бряг в  първото съвременно
Прочетете

Ръст на товарооборота в Пристанище Варна, което отбелязва 116-а годишнина

Снимка: Пристанище Варна Пристанище Варна е открито на 18 май 1906 г. Тази дата бележи навлизането на град Варна на световните пристанищни карти. Изграждането на Пристанище Варна продължава повече от 10 години. Откриването е с
Прочетете

Русия връща в строя в Черно море още една подводница

Дизел-електрическата подводница "АЛРОСА" от състава на руския Черноморски флот преминава ходови изпитания след края на ремонт и модернизация. Дейностите по модернизация на подводницата по проект 877 започнаха през 2014 година.
Прочетете

Румъния осигури още 25 милиона евро от ЕС за Пристанище Браила

Още 25 милиона евро ще бъдат инвестирани за подобряване на инфраструктурата на румънското пристанище Браила на р. Дунав, съобщи министърът на транспорта на страната Сорин Гриндеану, предаде "Румъния инсайдър". Става дума за поредни
Прочетете

Отдават на чартър ферибот „Героите на Севастопол“

"Български морски квалификационен център" ЕАД обяви търг за отдаване под наем чрез договор за беърбоут чартър на моторен ферибот "ГЕРОИТЕ НА СЕВАСТОПОЛ" (IMO: 7529976), установи справка на Maritime.bg. Държавното дружество предлага
Прочетете

Турция придоби четвърти сондажен кораб

Турция е придобила четвърти сондажен кораб. "Четвъртият турски сондажен кораб ще пристигне на бреговете на страната на 19 май", съобщи в понеделник министърът на енергетиката и природните ресурси на страната Фатих Донмез, цитиран от
Прочетете

Земеделският министър очаква да се „разработи механизъм“ за износ на украинско зърно…

Трудно бих могъл да прогнозирам цената на пшеницата към днешна дата. Не се ли успокои обаче обстановката в Украйна, не виждам изход от тази ситуация. Така или иначе 40% от това зърно от Европа идва от Украйна. Това каза земеделският
Прочетете

Последни новини

Диян Димов: Успешно защитаваме това, което преди 119 години е дало началото на развитието на бургаското пристанището

Приятели и гости на „Пристанище Бургас” отпразнуваха годишнината от откриването му за търговско корабоплаване. Група „Вълнолом” към пенсионерския клуб на пристанището отправи

Гърци на пазар за руски кораби, Турция се възползва от забраната за руски кораби в ЕС

Войната в Украйна продължава 84-и ден. Тя засегна пряко корабоплаването и морската индустрия в Черно море, според "Алианц". Доведе до блокиране на 20 милиона тона зърнени

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент