Избраха концесионер на пристанището в Несебър

Правителството определи „Видмар” ДЗЗД за концесионер на пристанищен терминал Несебър. Офертата на „Видмар”, предложението и обвързващото предложение към нея отговарят на изискванията на Закона за концесиите, на Правилника за прилагането му, както и на посочените в документацията за участие критерии.

С офертата участникът предлага размер на фиксираната част на годишното концесионно плащане в размер на 23 000 евро без ДДС. За срока на концесията дружеството ще извърши инвестиции в размер на 2 886 000 лв., в т. ч. 854 000 лв. за първите десет години. Минималният изискан размер инвестиции съгласно документацията за участие за целия срок на концесията е 2 180 000 лв., а за първите десет години – 680 000 лв. Освен посочените в документацията, концесионерът ще извърши и инвестиции за 200 000 лв., свързани със съпътстващите дейности.

Предвижда се през първата година на пристанищния терминал да бъдат обслужени 11 418 пътника международно плаване. За първите десет години прогнозираният средногодишен пътникопоток, предложен от концесионера, е 13 612 пътника.

С предоставянето на концесия на пристанищен терминал Несебър ще се осигурят необходимите финансови средства за реконструкцията и модернизацията му, ще се повиши качеството на предоставяните услуги, като едновременно с това ще се осигурят и приходи за държавата от концесионни плащания.

Снимка: raskoll.com

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Военноморският флаг на България ще намери своята проекция и в Южния океан

Военноморският флаг на Република България, развят за първи път от Дунавската флотилия, ще намери своята проекция и в Южния океан. Това каза началникът на отбраната адмирал

Актриса от Бургас кръщава кораба на ВВМУ в Деня на освобождението на Варна

Номинираната за „Оскар“ българска актриса – Мария Бакалова, ще стане кръстница на кораб "Св. св. Кирил и Методий". Новият военен и научно-изследователски кораб бе закупен за

Предлагат отличен за смелост български моряк за „Почетен гражданин на Варна“

Отличеният за смелост от Международната морска организация (IMO) български моряк Едуард Тавитян е предложен за званието „Почетен гражданин на Варна”. Това съобщиха пред

Контраадмирал Михайлов: България не е изоставена, ценен член сме за НАТО

От българска гледна точка присъствието на постоянно разположени военноморски сили в Черно море е изключително важно, защото това показва единството в Алианса. Показва съвместимост