Стартира процедурата за концесия на пристанище Бургас – запад

Офертите на участниците ще бъдат отворени на 4 февруари 2013 г.

Държавата ще търси инвеститор, който да вложи минимум 9,5 млн. лв. в порт Бургс-запад през първите 7 години от концесията. Стартира процедурата за намиране на концесионер на пристанище Бургас-запад. Документи за участие в концесионната процедура могат да се подават до 28 януари 2013 г., а самите оферти на участниците ще бъдат отворени на 4 февруари в министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Това показа проверка на Investor.bg в интернет страницата на ресорното министерство, където е публикувана информацията за концесионната процедура и нейните условия.

Кандидат-концесионерите трябва да имат реализирани приходи за последните три финансови години, преди датата на подаване на офертата, на обща стойност не по-малка от 750 млн. лв.

В случай, че участник в процедурата е чуждестранно лице и ако законодателството на държавата, в която участникът е установен го изисква, представените годишни финансови отчети трябва да бъдат заверени от одитор.

Инвеститорите трябва да отговарят и на определени технически критерии. От транспортното министерство искат от бъдещия концесионер да успее да докаже, че е развивал бизнес, свързан с пристанища, като например опериране на портове, или дейности, които са сходни на предмета на концесията.

Бъдещият концесионер следва да докаже, че за последната финансова година е обработил не по-малко от 3 млн. тона товари или е превозил не по-малко от 3 млн. тона товари, като корабособственик, чартьор или мениджър на кораб.
Концесията ще бъде предоставена в срок от 35 години от датата на сключването на договора. Бъдещият оператор на порта ще трябва да направят инвестиции за поне 20 милиона лв., като 9 553 000 лв. от тях трябва да са вложени през първите седем години от срока на концесията.

Припомняме, че в края на ноември правителството взе решение да отдаде пристанищния терминал Бургас-запад на концесия. Тогава от кабинета коментираха, че ще се търси „сериозен, финансово стабилен частен инвеститор, който да поеме управлението и поддържането в експлоатационна годност на обекта“.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Силна конкуренция, слаба реколта и COVID-19: причините за спада на товарооборота в Пристанище Варна

Силният конкурентен натиск от частните пристанища, слабата зърнена реколта и пандемията от COVID-19 са сред причините за намаляване товарооборота на държавния пристанищен оператор