Започнаха тренировъчни упражнения на новите навигационни симулатори в ТУ – Варна

В ТУ – Варна бе дадено началото на тренировъчните упражнения на сформираните два екипажа от студенти петокурсници – бъдещи капитани. Упражненията съвпаднаха с 20-годишнината от създаване на катедра „Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища”. От друга страна доц. Чавдар Орманов, ръководител на катедрата сподели, че тренировката ще се използва за проверка на уменията на бъдещите навигатори да управляват кораби.

На отбор 1 се падна 120 – градусовия тренажор – корабен мостик клас В по DNV с пулт за управление и екран за визуализация на обстановката на море или пристанище. В отбора участваха Явор Георгиев (капитан), Симеон Димов (отговаряше за радиокомуникациите), Борислав Георгиев (ст.пом.капитан) и Николай Иванов (рулеви). На тях беше поверено управлението на голям бълкер (40м широчина и 300м дължина), който трябваше да застане на четвърто кейово място в пристанище Варна с помощта на 2 влекача.Отбор 2 зае позиция на новия 360 – градусов мултифункционален тренажор – корабен мостик клас А по DNV с екипаж Игор Подолюк, Петър Тонев, Желязко Стефанов и Димитър Бакалов. Те трябваше да управляват кораб за генерални товари с помощта на един влекач. Задачата беше да се снемат успешно корабите от кейовото място и да излязат на котвената стоянка на рейда пред пристанище Варна – изток.
Специално беше създадена ситуация в пристанището със сложна навигационна и метеорологична обстановка.

В инструктурския пулт за наблюдение на тренировъчните упражнения преподавателите кап. Андрей Станев и инж. Юлиян Коларов следяха зорко правилността на действията на екипажите от двата отбора. Преди началото на тренировката двата екипажа изслушаха началния инструктаж от кап. Станев.

По същото време в петия модул от 360 – градусовия мултифункционален тренажор – т.н. брифинг зала се намираха студентите ни от англоезиковото обучение от специалност „Корабоводене”, които наблюдаваха на екрана действията на българските си колеги, правеха анализ на провежданите тренировъчни упражнения и задаваха своите въпроси към преподавателя – доц. Орманов. 

След приключване на тренировъчните упражнения двата екипажа изгледаха записа, направен в инструктурската станция, а в брифинг залата кап. Станев направи разбор на всяка една по-критична ситуация и коментар за необходимите и правилни действия на екипажа. Оценката е, че поставените задачи на двата екипажа бяха изпълнени успешно. Корабите се разминаха безпроблемно независимо от гъстата и непрогледна мъгла. Допълнително силният вятър и нощната обстановка бяха влошили доста ситуацията на двата мостика, но екипажите показаха завиден  професионализъм и получиха одобрителни оценки от своите преподаватели.   

Кап. Станев сподели, че скоро се предвижда да се направят „международни” тренировъчни упражнения със студентите ни от специалност „Корабоводене”, които се обучават на български и английски език, за да свикват бъдещите капитани още от университета да работят като международни екипажи.

Академичното ръководство на университета предвижда двата тренажори, със своите не малки възможности за симулиране на различни ситуации, да бъдат предоставени за ползване срещу заплащане, с цел обучение на бъдещи и действащи капитани.

Maritime.bg – Морско образование
Последни новини

Последни новини

Кап. I ранг Ваньо Мусински е назначен за заместник-началник на Щаба по операциите на Военноморските сили

На 30 ноември 2021 г., в Щаба на Военноморските сили бяха обявени заповеди на министъра на отбраната и командира на Военноморските сили за назначаване на длъжности и повишаване

Кап. Димитър Димитров: Крупно дарение на БМФ прави необратимо изграждането на Паметника на моряка

За поредна година морячеството посреща своя професионален празник Никулден в условията на пандемията от Ковид 19 и това не може да не определи насоките на разговора пред

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент