Първа копка на сградата на Център за речно-информационни услуги – Русе


В Русе министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Ивайло Московски
, вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” Мирослав Петров в присъствието на народни представители, дипломати и гости ще направят първа копка на сградата на Център за речно-информационни услуги – Русе (River Information Services – RIS). Церемонията ще се състои в района на Пристанище Русе-център, в непосредствена близост до сградата на ИА „Морска администрация”, (Русе, ул. „Пристанищна” 20).

 Изграждането на центъра е част от дейностите, попадащи в обхвата на фаза 2, лот 1 от проект BG 161 PO 004-4.0.01-0003  „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”. Проектът се финансира със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. по приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”. Бенефициент е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

Новата сграда ще бъде издигната на самия бряг на река Дунав и в нея ще се помещава първият по рода си у нас Център за речни информационни услуги, в който ще бъде съсредоточен целият контрол на корабния трафик по реката. Концепцията и проекта на уникалната сграда са дело на екип на архитектурно студио „ВАМОС” и са разработени под ръководството на арх. Николай Симеонов. Изграждането е възложено на Консорциум „Дунав” с водещ партньор „Крис Груп” ООД.

Общата стойност на инвестицията е 5 986 752,89 лв. (без ДДС), от които 5 088 739,96 лв. се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие и 898 012,93 лв. – от националния бюджет. Строителните дейности, организация на движението в района, осигуряване на подходите към сградата, изграждане на нов железопътен прелез и реконструкция на кейовата стена се планира да приключат в началото на месец април 2014 г.

До момента в рамките на изпълнението на първата фаза на проекта „БУЛРИС” успешно са приключили тестовете на подсистемите в района на Североизточна България. Проведени са изпитания на пълната функционалност на интегрираната система, която обхваща 6 обекта в Русе, Силистра, Тутракан и Варна. Цялата система ще обхваща българската част на река Дунав с мрежа от 16 комуникационни съоръжения, които ще изпращат актуална информация за трафика към центъра за речно-информационни услуги в Русе.

От предоставяните информационни услуги пряко ще се възползват компании и институции от транспортния сектор – корабни и пристанищни оператори, товародатели и получатели, транспортни компании и спедитори, административни структури, отговорни за контрола и координацията на транспорта по водните пътища, корабоводители, оператори на пристанищни терминали, институции, свързани с опазване на околната среда и водите, митнически служби, гранична полиция от двата бряга на реката. С увеличаването на ефективността на корабния трафик и неговата безопасност, се прогнозира и значително увеличение на трафика на хора и товари по реката, каквато е и съвременната визия на ЕС за развитие на екологична транспортна система.

Стойността на целия проект „БУЛРИС” е в размер на 35 378 913,72 лева, като 85% от средствата се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, а 15% – от републиканския бюджет. Проектът трябва да бъде окончателно завършен в средата на 2014 г.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Пристанищни синдикати: Не подкрепяме предложенията на Благомир Коцев за зоната на Пристанище Варна

За прехвърляне на обособената обществена зона в Пристанищен терминал Варна - Изток на Община Варна се обяви бившият областен управител на Варна Благомир Коцев (Продължаваме

Младежи, взели участие в „Дните на сините кариери“, проявяват интерес към обучение и реализация в България

Международният формат "Дни на сините кариери" даде възможност на 60 младежи от Португалия, Испания, Полша, Гърция, Румъния и България да се запознаят с възможности за