Правителството одобри Споразумение за услуги за обмен на европейска база данни за корабите/корпусите

Министерският съвет прие Споразумение за услуги за обмен на европейска база данни за корабите/корпусите. На европейско ниво през 2006 г. започна разработването на многогодишен план за действие за насърчаване на вътрешния воден транспорт под името „NAIADES” – Навигация и вътрешен воден транспорт, действие и развитие в Европа. Две години по-късно, през 2008 г., Европейската комисия започна разработването на Платформа за прилагането на NAIADES (PLATINA) с цел подпомагане прилагането на NAIADES.

В рамките на PLATINA, австрийската компания за вътрешен воден транспорт по река Дунав (Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H. (VIA DONAU), 100 % от която е собственост на австрийската държава, е възложила на частна трета страна развитието, изпълнението и пилотното опериране на „Европейска база данни за корабите/корпусите (European Hull Data Base)” (EHDB), която в пилотна фаза ще служи като център за събиране, обработване, съхранение и обмен на данни за корабите/корпусите.

Европейската база данни за корабите/корпусите е разработена и въведена и се намира в пилотна фаза, като фактически се управлява от частна трета страна, която на свой ред получава инструкции и е договорно обвързана с VIA DONAU, косвено действаща за PLATINA. EHDB се основава на и е описана в документ, изготвен от работната група за Международно електронно отчитане (докладване) – ERI (Electronic Reporting International), за данни за корабите/корпусите и Уникален идентификационен номер/ID и одобрена от експертната група на ERI. Правното основание за разработване на Споразумение за услуги за обмен на европейска база данни за корабите/корпусите се съдържа в чл. 2.18 от Приложение II на Директива на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета.

Министерският съвет упълномощи изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” да проведе преговори и подпише споразумението.

maritime.port.bg – България

Последни новини

Последни новини

Finn Devoti Cup остана във Варна, силно общинско присъствие на финалната церемония

Състезателят на МК Одесос Варна Владимир Стасюк спечели по драматичен начин първото издание на ветроходната Finn Devoti Cup във Варна. Украинецът, който от няколко сезона се

Военнослужещи почистиха и боядисаха експонати на Военноморския музей

Военнослужещи от Инженерно-сапьорна рота, в.ф. 34410 и Хидрографска служба, в.ф. 26870 към Военноморските сили участваха във възстановяване на експонати във Военноморския музей.

Завърши водолазното учение на Военноморските сили с международно участие „Тритон 2023” 

Завърши водолазното учение на Военноморските сили на Република България с международно участие „ТРИТОН 2023”. To се проведе за трета поредна година и е резултат от