Правителството одобри Споразумение за услуги за обмен на европейска база данни за корабите/корпусите

Министерският съвет прие Споразумение за услуги за обмен на европейска база данни за корабите/корпусите. На европейско ниво през 2006 г. започна разработването на многогодишен план за действие за насърчаване на вътрешния воден транспорт под името „NAIADES” – Навигация и вътрешен воден транспорт, действие и развитие в Европа. Две години по-късно, през 2008 г., Европейската комисия започна разработването на Платформа за прилагането на NAIADES (PLATINA) с цел подпомагане прилагането на NAIADES.

В рамките на PLATINA, австрийската компания за вътрешен воден транспорт по река Дунав (Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H. (VIA DONAU), 100 % от която е собственост на австрийската държава, е възложила на частна трета страна развитието, изпълнението и пилотното опериране на „Европейска база данни за корабите/корпусите (European Hull Data Base)” (EHDB), която в пилотна фаза ще служи като център за събиране, обработване, съхранение и обмен на данни за корабите/корпусите.

Европейската база данни за корабите/корпусите е разработена и въведена и се намира в пилотна фаза, като фактически се управлява от частна трета страна, която на свой ред получава инструкции и е договорно обвързана с VIA DONAU, косвено действаща за PLATINA. EHDB се основава на и е описана в документ, изготвен от работната група за Международно електронно отчитане (докладване) – ERI (Electronic Reporting International), за данни за корабите/корпусите и Уникален идентификационен номер/ID и одобрена от експертната група на ERI. Правното основание за разработване на Споразумение за услуги за обмен на европейска база данни за корабите/корпусите се съдържа в чл. 2.18 от Приложение II на Директива на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета.

Министерският съвет упълномощи изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” да проведе преговори и подпише споразумението.

maritime.port.bg – България

Последни новини

Последни новини

Министерски съвет одобри дерогация за закупуване, внос или трансфер по море на суров нефт от Русия

Министерският съвет прие решение, с което одобри предоставянето на възможност Република България да приложи специалната дерогация от член 3м, параграфи 1 и 2 от Регламент на

Държавата да осъществи пълен контрол върху пристанище “Росенец“, настояват от ДПС

Държавата трябва да осъществи пълен контрол върху пристанище "Росенец“. Това заяви пред "Фокус" заместник-председателят на ДПС Йордан Цонев, предаде Дарик. Снимка: Лупа ДПС

Заместник-министър Събев: Повече видимост на български продукти от рибарство и риболов са заложени в новата ПМДРА

Повече видимост на български продукти от рибарство и риболов са заложени в новата Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА). Това заяви заместник-министърът на

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент