Улесняват превозите на товари по вътрешните водни пътища


Държавата улеснява превозите на товари по вътрешните водни пътища у нас.
Това става със заложените промени в Наредба №17 за извършване на този тип транспортна дейност. Премахва се досегашният лицензионен режим, които затрудняваше редица компании, създавайки сложни административни пречки.

Промяната е свързана и с измененията и допълненията на Кодекса на търговското корабоплаване от октомври м.г.

Желаещите да развиват този тип транспортна дейност обаче ще продължават да доказват своята професионална компетентност, финансова стабилност и добра репутация на превозвачите, обясниха за Maritime.bg от ИА “Морска администрация”.

Свидетелството за професионална компетентност, например, ще бъде безсрочно и няма да подлежи на преотстъпване.

В двете дирекции на ИАМА в Русе и Лом кандидатите ще подават заявления по утвърден образец. Ако те отговорят на изискванията, след подаване на допълнителна документация към заявлението, която включва извлечения от Търговския регистър, документи за липса на производства по несъстоятелност, отговарят на изискванията за професионална компетентност, имат данъчна регистрация, то 30 дни по-късно изпълнителният директор на ИА „Морска администрация” издава свидетелство за професионална компетентност.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Наградиха офицери от флота

За проявен висок професионализъм и постигнати отлични резултати при организирането и провеждането на ежегодното учение на НАТО “Cyber Coalition”, със заповед на министъра на

След повторната авария с тръбопровода: Емил Димитров проверява за укрита информация във Варна

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров разпореди на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и на РИОСВ-Варна да извършат проверка и да му докладват имало ли е

Четирима се борят за две независими места в борда на Пристанище Варна

Снимка: Пристанище Варна Продължават конкурсите за избор на членове в ръководствата на държавните дружества от морската индустрия. Припомняме, че такива обяви транспортното