Улесняват превозите на товари по вътрешните водни пътища


Държавата улеснява превозите на товари по вътрешните водни пътища у нас.
Това става със заложените промени в Наредба №17 за извършване на този тип транспортна дейност. Премахва се досегашният лицензионен режим, които затрудняваше редица компании, създавайки сложни административни пречки.

Промяната е свързана и с измененията и допълненията на Кодекса на търговското корабоплаване от октомври м.г.

Желаещите да развиват този тип транспортна дейност обаче ще продължават да доказват своята професионална компетентност, финансова стабилност и добра репутация на превозвачите, обясниха за Maritime.bg от ИА “Морска администрация”.

Свидетелството за професионална компетентност, например, ще бъде безсрочно и няма да подлежи на преотстъпване.

В двете дирекции на ИАМА в Русе и Лом кандидатите ще подават заявления по утвърден образец. Ако те отговорят на изискванията, след подаване на допълнителна документация към заявлението, която включва извлечения от Търговския регистър, документи за липса на производства по несъстоятелност, отговарят на изискванията за професионална компетентност, имат данъчна регистрация, то 30 дни по-късно изпълнителният директор на ИА „Морска администрация” издава свидетелство за професионална компетентност.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Контраадмирал Михайлов: България не е изоставена, ценен член сме за НАТО

От българска гледна точка присъствието на постоянно разположени военноморски сили в Черно море е изключително важно, защото това показва единството в Алианса. Показва съвместимост