Изнасят добитък за Либия през Порт Бургас

В бургаското пристанище акостира 89-метровият „ALMAHMOUD 3“, който ще бъде натоварен с жив добитък. От страната ще бъдат изнесени 1200 телета за Либия, съобщиха от пристанището.

„Възстановяването и на този товаропоток, паралелно с реализираните нови такива през последните месеци, трайно утвърждават тенденцията за подобряване и на финансово-икономическите показатели на Пристанище Бургас ЕАД за 2011 г.“, коментира изпълнителният директор на порта Диян Димов.

Само преди броени дни пристигна и първата партида 36-метрови ж.п. релси за изпълнението на проекта за рехабилитацията и модернизацията на ж.п. линията Пловдив-Бургас. И в момента моторен кораб „Admiral De Ribas“ разтоварва 3000 тона ж.п. релси с уникалната за България дължина от 36 метра и конфигурация осигуряваща движение на влакове до 160 км/час.

Дългосрочната обработка на този вид товар се извършва със специален инвентар, изработен от пристанищните специалисти и изисква изключително добра координация и квалификация на оперативния и експлоатационен персонал на дружеството.

maritime.port.bg – Пристанища

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и