Коопериране между руските и датските морски компании

В началото на м. Септември т.г., датската морска администрация, заедно с Асоциацията на корабособствениците на Дания и Морският фонд на Дания участваха в кръгла маса с руски представители от морската индустрия. Събитието се състоя в Санкт Петърбург. 

Принц-консорт Хенрик, също взе участие  на дискусиите. Той имаше възможност да разговаря с представители на морската индустрия от Дания и Русия.

Русия е важен пазар за датското корабоплаване, а експортът към федерацията се извършва основно с кораби. По време на кръглата маса, бе объдена общата морска политика.

Според датски представители, общите усилия на Русия и Дания са довели до решаване на основни проблеми съвместната работа. Обмяната на опит е изключително ползотворна за бъдещата ни съвместна работа, смятат още представителите на датската морска индустрия.

На кръглата маса са били поставени въпросите с административните пречки в руско-датското партньорство. Нуждата от подбор на кадри и обучението им, също са били обсъдени. Централна тема по време на срещата е било корабоплаването в района на Арктика.

maritime.port.bg – Свят

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и