Корабостроителницата Damen в Румъния строи 6 PSV кораби


В корабостроителницата Damen в Галац, Румъния спуснаха на вода корпуса на PSV съд.
Корабът е част от поръчка за 6 еднотипни съда за обслужване на платформи.

Румънската корабостроителница работи по проекта заедно с другата корабостроителница от групата Damen – Gorinchem, Холандия.

Цялото оборудване за кораба се доставя от холандското подразделение, докато всички останали процеси до цялостното завършване на плавателния съд се извършват в Румъния.

Серията кораби ще обслужват нефтени платформи в Северно море. Освен това плавателният съд е снабден със системи за гасене на пожари и събиране на нефтени разливи.

Maritime.bg – Свят

Последни новини

Последни новини

Силна конкуренция, слаба реколта и COVID-19: причините за спада на товарооборота в Пристанище Варна

Силният конкурентен натиск от частните пристанища, слабата зърнена реколта и пандемията от COVID-19 са сред причините за намаляване товарооборота на държавния пристанищен оператор