Корабостроителницата Damen в Румъния строи 6 PSV кораби


В корабостроителницата Damen в Галац, Румъния спуснаха на вода корпуса на PSV съд.
Корабът е част от поръчка за 6 еднотипни съда за обслужване на платформи.

Румънската корабостроителница работи по проекта заедно с другата корабостроителница от групата Damen – Gorinchem, Холандия.

Цялото оборудване за кораба се доставя от холандското подразделение, докато всички останали процеси до цялостното завършване на плавателния съд се извършват в Румъния.

Серията кораби ще обслужват нефтени платформи в Северно море. Освен това плавателният съд е снабден със системи за гасене на пожари и събиране на нефтени разливи.

Maritime.bg – Свят

Последни новини

Последни новини

Доставяме високоспециализирани средства за отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на