Пристанище Русе с положителни резултати за осеммесечието

Пристанище Русе, за периода януари – август 2011 г. реализира общ товарооборот от 635 хил.физ.тона. Съвкупният обем обработени товари нараства с 26% спрямо миналата 2010 г. Обработените генерални товари нарастват спрямо 2010 (+50 хил.т., +55%) и 2009 г. (+28 хил.т., +25%).

Преминалите насипни товари през претоварните терминали в комплекса възлизат на 489 хил. тона. Ръстът им спрямо 2010 г. е 21%.

Само през месец август 2011 г. в дружеството бяха обработени 91 хил.физ.тона товари. Това е най-високият месечен товарооборот за комплекса от 19 месеца.

За сравнение, през същия месец на 2010 г. са били обработени близо 64 хил.т. товари, а през 2009 г. – едва 47 хил.т.

Финансовите коефициенти продължават да показват стабилност по отношение на икономическото състояние на комплекса. Процентът на показателя за рентабилност на печалбата преди лихви и данъци за изминалите осем месеца е 13,62 %, а на счетоводната печалба съответно 13,67 %.

Наред с отчетените по-горе положителни резултати, трябва да се отбележи, че в края на м. Август и през целия м. Септември 2011 г. дружеството работи в изключително неблагоприятни условия, поради критично ниското ниво на р. Дунав. И в настоящия момент газенето в лиманите на пристанищата е намалено, което води до генериране на допълнително разходи за облекчаване (олекотяване) на съдовете или до невъзможност корабите да достигнат акваторията на пристанище Русе. На 24 септември в порт Русе беше отчетено минимално ниво от началото на 2011 г. – едва 3 см. при кота 0. Работата на наклонени кейове при много ниски нива на реката значително намалява ефективността на обработка.

Следствие на утежнените условия на работа, с цел минимизиране негативните последици от ниските речни нива, ръководството е предприело мерки. Поради по-голямата заетост на корабни места и за по-голяма ефективност, е създадена организация при наличие на предварителна писмена заявка пристанищата в състава на „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД да работят с удължено работно време до 22 ч. За целта са осигурени подходящи условия за безопасна и надеждна претоварна дейност.  Намалени са цените за облекчаване на съдове по вариант „кораб – склад“ – „склад – кораб“. В началото на м. Септември бяха предприети действия по проучване и реализация на драгажни дейности с цел удълбочаване лиманите на пристанища Русе-изток и Русе-запад, както и на някои корабни места. За съжаление, постоянно спадащото ниво на реката не позволи ефективно драгиране.

Очакванията на дружеството за м. Септември бяха за обработка на около 90 – 100 хил.физ.т. товари. Най-вероятно ще бъдат обработени под 50% от тях, тъй като товарите практически не могат да достигнат пристанище Русе. При покачване нивото на р. Дунав през м. Октомври 2011 г. се очаква компенсиране на ниските резултати през настоящия месец.
maritime.port.bg – Пристанища

Последни новини

Последни новини

Променени тарифи за пристанищните такси създадоха напрежение в морската индустрия

Без нужното обществено обсъждане е изменена тарифата за събираните такси от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Това пише в писмо до транспортния министър

Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“ отбелязва 75 години от създаването си

Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" ще отбележи своята 75-а годишнина. В своята 75-годишна история училището се е утвърдило като лидер в обучението на