152 съда вписани в ДМА – Варна за миналата година


Директорът на ДМА – Варна к.д.п. Валентин Енчев представи доклад пред областния управител на Варна и медиите за свършеното от дирекцията през изминалата година.

Видео:

През миналата година в дирекцията са били регистрирани общо 152 съда. От тях само 4 са големи кораби. Също така дирекцията е регистрирала 253 джета и 56 водни бази. 85 кораби са заличени от регистъра на корабите на ДМА – Варна поради лошо техническо състояние.

Maritime.bg – Курс / Видео

Последни новини

Последни новини