Мултимодален коридор свързва варненското с основните гръцки пристанища

Пореден гост влиза в Пристанище Варна
Мултимодален коридор ще свърже порт Варна с основните гръцки пристанища на Егейско море, Александруполис и Кавала
. Анализира се възможността той да минава и през Бургас, както и да бъде продължен до речните ни пристанища Русе, Лом и Видин. Концепцията за мултимодалния коридор, свързващ Черно и Егейско море, ще бъде разработена в рамките на програмата за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), съобщиха от пресслужбата на Европейската комисия, предаде Черно море. Това ще стане с партньорското участие на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на развитието, конкуренцията и корабоплаването на Република Гърция. Средствата за разработка, които надхвърлят 750 000 евро, са отпуснати от бюджета на ТEN-T. Идеята е да се проучи възможността за свързване с жп линии на морските и речните български и гръцки пристанища и да се създаде коридор, който да стане алтернативен маршрут на претоварените от корабен трафик проливи Босфора и Дарданелите. Изпълнителната агенция за трансевропейска транспортна мрежа в Брюксел трябва да подготви оптималния вариант на коридора до края на 2014 г., допълниха от пресслужбата на ЕК. Наред с проучването на възможностите за новия мултимодален коридор ще се потърсят и начини за привличане на инвеститори за неговата реализация. Ще бъдат определени основните елементи за реализирането на коридора, както и плана за увеличаване на конкурентоспособността на коридора след пускането му в действие.

Припомняме, че наскоро инж. Росен Колелиев, председател на секция „Инженерно строителство” към КСБ, коментира възможностите за развитие на интермодалните превози и особено на ро-ла транспорта като алтернатива на пристанище Констанца и на тежкия корабен трафик през Босфора и Дарданелите. Новината за включването на интермодалния терминал – Варна, в Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) беше потвърдена и от министъра на транспорта – вече в оставка, Ивайло Московски. По неговите думи през следващите програмни периоди поетапно ще бъдат изградени общо 7 морски и речни терминала. В момента ДП „Пристанищна инфраструктура“ съвместно с НК „Железопътна инфраструктура“ вече работят по идейния проект за изграждане на интермодален терминал непосредствено до пристанище Русе-изток, който по обновената жп линия ще бъде свързан с терминала във Варна. През новия програмен период (2014 – 2020 г.) основно вниманието ще бъде насочено към свързаността на пристанищата с железопътната и пътната мрежа в страната. Проектите за отстраняване на тесните места в достъпа до пристанищата стават приоритет в новата политика за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа, допълни Московски.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини