Драгират входа към терминали „Русе–изток“ и „Русе-запад“

Пристанище Русе
Обществена поръчка за допълнителни драгажни работи е обявена от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
Нейната цел е оформяне на входа към пристанищни терминали „Русе–изток“ и „Русе-запад“ до кота +9,00 по БС.

Допълнителните драгажни работи са в акваторията на пристанищен терминал „Русе – Запад“, количеството на които е 21 150 куб.м.

Предвижда се допълнително драгиране на посоченото количество наносни почви от дъното на указаната в техническото задание полоса на пристанищен терминал „Русе–Запад“ за постигане на проектната дълбочина в полосата с широчина 48 м на входа и 110 м пред корабните места.

Така корабите ще могат безпрепятствено да преминават пред входа на лимана и да маневрират безопасно пред 19 корабно място.

Един от мотивите за драгажните работи е свързан с резките изменения на водните нива на река Дунав от крайно ниски до опасно високи, което засилва процесите на затлачване по дунавските пристанища. Затова след приключването на предвидените дейности ще се направи екзекутивна хидрографска снимка на района. Депото за издрагираната маса, вкл. координати ще се определя от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морското оборудване

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морско оборудване, пише в издадено от Европейската комисия мотивирано становище. В