Няма концесионери за Пристанище Русе – център

Пристанище Русе
Правителството прекрати процедурата за предоставяне на концесия за услуга на пристанищен терминал „Русе-център“
, открита с РМС 873/2012. Това съобщиха от пресслужбата на МС. Решението за прекратяване на процедурата е взето поради неподаване на оферти.

Най-важният критерий в прекратената вече процедура бе фиксираната сума на концесионното възнаграждение – тя имаше 50 на сто тежест. Променливата част на възнаграждението щеше да важи с тежест 25 на сто, предложеният срок с 20, а бизнес предложенията – 5 на сто.

Операторът на терминала трябваше да осигури инвестиции от поне 766 хил. лв. (без ДДС) за първите шест години, а общо за целия срок на наемането те трябваше да са минимум 1 648 500 лв.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини