ИА „Проучване и поддържане на река Дунав” купува специализиран кораб

korabi-dunav

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” е стартирала няколко тръжни процедури, сред които е и тази за закупуване на специализиран хидрографски кораб за нейните нуждиТова стана ясно по време XIV заседание на Комитета за наблюдение Оперативна програма „Транспорт”.

От Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” съобщиха, че се очаква до края на годината да бъде напълно завършена фаза 1 на проекта БУЛРИС. На този етап с добри темпове се движи и работата по фаза 2 на същия проект – изграждане на Речен информационен център в Русе, а в кратки срокове трябва да започне работа и за надграждане на системата за управление на корабния трафик в Черно море (VTMIS).

Четири са големите инфраструктурни проекти, които се финансират по Оперативна програма „Транспорт”, и които са във финален етап на изпълнение и се очаква да бъдат пуснати в експлоатация до края на лятото. Сред тях са първият участък на жп линията Пловдив – Бургас, лот 1 на АМ „Струма”, лот 4 на АМ „Тракия” и връзката на Софийския околовръстен път с АМ „Хемсус”.

Maritime.bg припомня, че в началото на февруари от АППД съобщиха, че ще закупят два кораба – нефтосъбирач и кораб за контрол на изземването на наносни отлагания, по проект по оперативната програма “Околна среда” на стойност 8 млн. лева. 

Нефтосъбирачът ще бъде основно средство за борба с нефтените разливи по реката и ще замени силно амортизирания 40-годишен кораб “Поморие”, с който е трудно да се работи, тъй като скоростта му на движение срещу течението е много малка – 2 км/час. Със специализирания малък кораб за контрол върху изземването на наносни отлагания от реката ще се контролират районите, където се добиват инертни материали.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и