Започва мониторинг в европейските пристанища за изхвърляните емисии

koraboplavane

Европейската комисия предприе първата стъпка към намаляване на емисиите от парникови газове от корабоплаването. Тя предложи законодателство, с което ще се изисква от собствениците на кораби, които посещават пристанища на ЕС, да извършват мониторинг и да изготвят доклади за годишните емисии на въглероден диоксид (CO2) от тях. Чрез предложението ще се създаде общоевропейска правна рамка за събиране и публикуване на верифицирани годишни данни за емисиите на CO2 от всички съдове над 5 000 бруто тона, независимо от това къде са регистрирани. Комисията също така публикува съобщение, в което излага своята стратегия за намаляване на тези емисии, за предпочитане чрез мерки на световно равнище, предаде Кросс. Предлага се правилата да влязат в сила от 1 януари 2018 г.

Maritime.bg припомня, че от 2010 година насам емисиите от корабоплаването са намалени с 66%. Това съобщиха от ЕК през август м.г. Анализи на качеството на въздуха в средиземноморски пристанища, проведени от специалисти от Съвместния изследователски център на Европейската комисия, преди и след влизането в сила на новата политика, показват, че за две години концентрацията на серен диоксид е намаляла наполовина.

Отново през миналата година и месец по-късно след представяне на данните за ограничение на изхвърляните емисии съюзът започна подготовка на нов набор от мерки, които ще доведат до по-строга законодателна рамка. Съдържанието на сяра в корабните горива трябва да бъде намалено до 1% до края на 2014 година и до 0,10% от 1 януари 2015 година. Освен това, стандартът за серни граници на Международната морска организация (ММО) от 0,50% извън Зоните с контрол на серните емисии (ЗКСЕ), ще стане задължителен във водите на ЕС от 2020 година, но той също така ще се прилага и за пътнически кораби, които оперират извън ЗКСЕ. В държавите-членки се забранява използването на корабни горива със съдържание на сяра, по-високо от 3,5% от общата горивна маса. За да успее в пълното прилагане на новата директива, Комисията е решила да подпомага развитието на алтернативни технологии, които имат за цел да намалят вредните емисии на корабите. Освен това, тъй като разходите, свързани с изискванията за намаляване на емисиите може да са високи, държавите-членки могат да предоставят финансова помощ на корабособствениците, за да се избегнат евентуални негативни последици върху конкурентоспособността на морската индустрия. Ще се прилагат санкции за тези, които не се съобразят с директивата.

Maritime.bg припомня, че в края на миналата година влязоха в сила разпоредбите за корабните горива. Причинените от морското корабоплаване замърсители се пренасят на големи разстояния и все по-често са причина за влошеното качество на въздуха в много европейски градове. Ако не бъдат предприети спешни действия, до 2020 г. емисиите на сяра от европейското морско корабоплаване ще надвишат тези от наземните източници, казаха на 17 декември от ЕК. Като алтернатива на нискосернистите горива корабите ще могат да избират методи за еквивалентно намаляване на емисиите, като например бордови системи за пречистване на отработените газове или използване на втечнен природен газ. Подкрепа за екологични морски проекти се предоставя по линия на съществуващите инструменти на ЕС за финансиране в областта на транспорта като програмите TEN-T и „Марко Поло“, както и от Европейската инвестиционна банка. Наред с това Европейската комисия въведе дейности, насърчаващи използването на втечнен газ като корабно гориво, и заедно с предприятията от отрасъла и държавите членки тя ще продължи да прилага средносрочни и дългосрочни мерки за стимулиране на екологични корабни технологии, алтернативни горива и развитие на екологично чиста транспортна инфраструктура в контекста на пакета от инструменти за устойчив воден транспорт. Директивата е най-новият елемент в европейската политика по въпросите на замърсяването на въздуха, разработена през последните 30 години.

Световният морски транспорт е отговорен за 3% от общото замърсяване, което може да се увеличи двойно до 2050 година. В тази връзка от 2015 г. нататък държавите от ЕС ще трябва да гарантират, че съдържанието на сяра в корабните горива, използвани в Северно море и Ламанша, не надвишава 0,1 %. Допуска се използването на еквивалентни методи за намаляване на емисиите, като например системи за пречистване на отработените газове. От 2020 г. корабите, които плават в останалите участъци на европейските морета, ще трябва да използват горива със съдържание на сяра под 0,5 %.

Maritime.bg – Свят

Последни новини

Последни новини

Китай стартира първи морски проект за улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Началото на първи пилотен демонстрационен проект в Китай за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, обяви Китайската национална офшорна петролна корпорация (CNOOC).

Георги Гвоздейков остава в състава на правителството на ППДБ и ГЕРБ за транспортен министър

Има списък с министри, който е одобрен от „Продължаваме Промяната - Демократична България” и ГЕРБ - СДС, обяви пред NOVA акад. Николай Денков. Телевизията съобщава, че