40 години Институт по океанология – БАН

Академик
Днес Институтът по океанология „Проф.Фритьоф Нансен”- Варна при Българска Академия на науките  организира тържествена церемония за отбелязване на  40-та годишнина от основаването си. Тържеството ще се открие  в 16 часа,  във Фестивалния и конгресен център, град Варна.

Вече 40 години Институтът по океанология  извършва научни изследвания в областта на физиката и химията  на морето, морската биология и екология, морската геология, динамиката на бреговата зона и океанските технологии,  като едновременно  изпълнява и специфични задачи, свързани със стопанството, отбраната и сигурността на страната.

Днес Институтът представлява модерен,  морски научен център от европейски тип, който успешно решава съвременните научни проблеми на Черно море в съответствие с националните и европейски приоритети и в сътрудничество със сродни институти от черноморския регион, Европа и света.

Официални гости на тържеството ще бъдат Кметът на град Варна, Областният управител на област Варна, Посланикът на Кралство Норвегия, Посланикът на Япония, двама заместник-председатели на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО, директори на черноморски океанографски институти, ръководители на министерства и държавни агенции, управители на фирми от морската индустрия, както и  учени от партньорски на Института по океанология институти.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и