Ключ към успеха на морския сектор – общи действия на бизнес, наука и администрация

Morski-kongres-3-пресконференция

На втория ден от международния конгрес „Син растеж в
Черноморския регион – перспективи и възможности” бяха дискутирани теми от изключително значение за морския сектор. Председателят на научно-изследователския комитет Sea Europe и секретар на транспортната платформа Уотърборн Лучано Мандзон представи своята презентация на тема „Стратегията Уотърборн  за хоризонт 2020”. В представянето беше очертана  водещата роля на морския транспорт и предизвикателствата, които стоят  пред сектора до 2020 г. Главната тенденция, върху която ще бъдат съсредоточени много усилия през следващите години, е превозените стоки по море да се увеличат двукратно до 2050 г., като същевременно се намали значително разходът на гориво, въглеродни емисии, шум и вибрации.  Постигането на тази цел се определя като син растеж в действие.

Варненските университети се включиха  с две презентации –  първата на доц. д-р инж.  Петър Георгиев и д-р инж. Личко Найденов от катедра „Корабостроене” към ТУ Варна на тема „Законодателна и техническа рамка за развитие на корабоплаването на къси разстояния” и втората на кап. I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров и кап. II ранг, гл.ас. д-р Никола Стоянов  от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна на тема „Изследвания и образователна подкрепа за развитието на морската индустрия”.  Всяка една от презентациите в панела предизвика оживлени дискусии по въпроси, свързани с научно-изследователската дейност, образованието, възможностите за финансиране, сътрудничеството в  общи проекти.

Изключителен интерес предизвика темата за приоритетите на програма „Рибарство” през следващия програмен период и за възможностите за развитие на аквакултурите. Лъчезар Золев, началник отдел „Програмиране и мониторинг” към Европейския фонд за рибарство, представи реформата на общата политика в областта на рибарството и какво отражение ще има тя в България. Поднесена беше и информация за бъдещата програма, която ще се финансира от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Изпълнителеният директор на Асоциацията на българските рибопроизводители  Йордан Господинов сподели опита на бизнеса  при реализирането на проекти по оперативната програма и възможността за сътрудничество с държавната администрация, по-специално с  Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) за намаляване на  бюрокрацията при кандидатстване по проекти.

Участниците от Украйна представиха морския клъстър от Севастопол  „Продукти от морето”, специализиран в отглеждането на аквакултури.

По време на разискванията се отбеляза  несъответствието между големия брой на плавателни съдове за улов на риба и малкия общ брутен тонаж. Подчертана беше и незаинтересоваността на евентуалните бенефициенти към някои от мерките, което е следствие на невъзможността да се вложи финансов ресурс за „инвестиции на борда на кораба” от страна на рибарите.  Поставени бяха и общите проблеми, които стоят пред  лодкостоянките и тържищата.

В заключение участниците във форума достигнаха до извода, че морският бизнес трябва да се организира и обедини за успешно изграждане и прилагане на интегрирана морска политика.  Ключът към постигането на тази цел е съвместна работа на бизнес, наука и държавна администрация.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Доц. Виолин Райков: Засилва се миграцията на средиземноморски видове по нашето крайбрежие

Динамиката на морското биоразнообразие, която непрекъснато се засилва с климатичните промени, определи темата на нашия разговор с доц., д-р Виолин Райков от Института по

Гвоздейков: Българските морски пристанища могат да се превърнат в портали, концентриращи значителна част от търговските потоци през региона

Осигуряването на бърза и ефективна свързаност между Азия и Европа през българските пристанища е сред приоритетите на правителството. Това заяви министърът на транспорта и