ИАМА организира втора национална среща по проект NELI

Изпълнителна агенция „Морска администрация” организира среща с партньорите по проект  “Мрежа за сътрудничество за логистика и морско образование с фокус върху вътрешния воден транспорт в Дунавския коридор, което е подкрепено от иновативни решения” (NELI), съобщиха от пресцентъра на Министерство на транспорта.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013” и има за цел да се изгради мрежа за сътрудничество между различните организации, свързани с образованието и обучението по вътрешния воден транспорт с цел да се улесни тяхното бъдещо сътрудничество; да се проектира и оптимизира електронно обучение по навигацията по вътрешните водни пътища, като се преодолеят различията в отделните региони на Югоизточна Европа; да се насочи общественото внимание върху важната роля на новите (иновативни) методи за обучение в областта на навигацията по вътрешните водни пътища, свързани със специфични занимания за младите и др.

Дейностите по работен пакет 4, който е фокус на срещата, са насочени към утвърждаване на електронното обучение като съвременен метод, привличащ младите хора към професиите, свързани с навигацията  по вътрешните водни пътища.

Част от дейностите по проекта е и подготвяната от Морска администрация среща на 20 и 21 октомври във Велико Търново. Представители на различни институции от 8 страни (Румъния, Австрия, Унгария, България, Словакия, Сърбия, Хърватска и Украйна) ще разгледат въпроси, свързани с изпълнение на отделните дейности и постигнатите резултати, като ще бъде обсъдено доразвиване и надграждане на постигнатото от проект NELI.

Основните теми на двудневната среща във Велико Търново ще бъдат свързани с обмяна на методи и практики в обучението от типа „eLearning” в областта на вътрешния воден транспорт, анализиране на резултатите от работата на  новооткритите, в рамките на проекта, информационни и тренировъчни центрове. Ще бъде обсъдена и стратегия за създаване на информационни и тренировъчни центрове за популяризиране на професиите в сферата на вътрешния воден транспорт в целия Дунавски коридор.

maritime.port.bg припомня, че през м. Април ИАМА организира първата среща по проект NELI в Русе.  На срещата присъстваха представители на средни и висши училища с образователна насоченост към вътрешния воден транспорт, обучителни центрове, транспортни фирми и представители на  държавната администрация

maritime.port.bg – Морско образование

Последни новини

Последни новини

Намалял е броят на инцидентите в морската индустрия за последното десетилетие

Новите дигитални системи и подобрените технологии при строителството на плавателни съдове, строгият регулаторен надзор и подобрената култура на безопасност са допринесли за

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент