190 студенти от ВВМУ получиха дипломи

img_0253

190 студенти завършиха Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и получиха своите дипломи. 39 от тях са с образователно-квалификационна степен “магистър” по специалностите :“Корабоводене”, “Корабни машини и механизми”, “Управление на пристанищата”, “Електрообзавеждане на кораба”. 151 студенти получиха дипломи за образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалностите: “Корабоводене”, “Корабни машини и механизми”, “Корабна радиоелектроника”, “Електрообзавеждане на кораба”, “Технология и управление на флота и пристанищата”, “Речно корабоплаване”, “Технология на кораборемонта” и “Океанско инженерство”.

Първенец на “Випуск 2013” на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” е курсант-мичман Росен Николаев Трошев от специалност “Организация и управление на тактическите подразделения”, специализация “Корабоводене за ВМС” с общ успех “Отличен – 5.92”. Първенецът на студентите от “Випуск 2013” на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” с образователно-квалификационна степен “бакалавър” е Милен Рахилов Иванов от специалност “Корабоводене”, редовна форма на обучение с общ успех “Отличен – 5.74”.

Дипломите на студентите и наградите бяха връчени от официалните гости, от представители на фирми и организации от морския бизнес и от Началника на ВВМУ. Значителна част от випускниците „получиха“ една от най-желаните награди – назначаване на работа във фирми от морския бизнес.

Maritime.bg – Морско образование

Последни новини

Последни новини

Силна конкуренция, слаба реколта и COVID-19: причините за спада на товарооборота в Пристанище Варна

Силният конкурентен натиск от частните пристанища, слабата зърнена реколта и пандемията от COVID-19 са сред причините за намаляване товарооборота на държавния пристанищен оператор