Откриха Булрис

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков откриха днес в Русе първия етап от проекта за „Изграждане на речна информационна система в българската част на р. Дунав – Булрис”.

“Без този проект България щеше да остане до голяма степен изолирана от останалите дунавски държави“, каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията. По думите му така ще се подобри корабоплаването по река Дунав. „Информационната система позволява интегриран обмен на информация, която ще позволи до голяма степен товародатели, оператори, както и мениджъри на корабни компании да оптимизират своята дейност и да имат по-точна информация за движението на техните стоки и персонал по река Дунав”, посочи той.

Според министър Московски речната информационна система ще създаде допълнителни условия за развитие на интермодалните терминали по българските пристанища. „Ако нашето правителство не беше ускорило реализацията на този проект и не го бе гарантирала със средства от националния бюджет, нямаше да изпълним европейските директиви“, каза още министър Московски.

Проектът БУЛРИС е включен в приоритетна ос IV на Оперативна програма „Транспорт” и вече има одобрена апликационна форма. Бенефициентът ДП „Пристанищна инфраструктура” разполага с бюджет от 18 млн. евро за целия проект. След проведена тръжна процедура за изпълнител по първа фаза бе избран „Обединение БУЛРИС 2009”, който да изгради основната инфраструктура и разработването на компоненти на системата. Средствата предвидени за реализацията на тази фаза са 12 млн. лв. без ДДС. Към днешна дата успешно са приключили тестовете на всички подсистеми и изпитанията на пълната функционалност на интегрираната система, с което първият етап на фазата е напълно завършен.

Втора и трета фаза на проекта предвиждат построяването на нов речен информационен център в гр. Русе, както и разширяването на обхвата на услугите и въвеждането на нови сензори и внедряване на нови функции на информационната система. Това ще се случи до края на 2013 г.

Успешното завършване на този проект ще позволи България не само да изпълни изискванията на ЕС за подобряване на корабоплаването, но и да разшири възможностите си за модернизация на пристанищната инфраструктура, като предложи конкурентна транспортна услуга, привлече повече транзитни товари през своите дунавски портове и създаде условия за ускорено развитие на интермодалните терминали по протежението на реката.

maritime.port.bg – България / Дунав

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и