Морска администрация работи активно по европроекти

56953648

Концепция за учебен речен кораб, който да плава по река Дунав и да приема на борда си практиканти, ще бъде изработена по проект „HINT“ – „Хармонизиране на навигацията във вътрешния воден транспорт чрез образование и информационни технологии“.

Това стана ясно на състоялата се вчера в Русе работна среща, открита от изпълнителния директор на ИА „Морска администрация“ к.д.п. Георги Цветков, предаде БТА. Партньори по проекта са осем държави, като от българска страна участва и Русенският университет.

Изпълнявайки този проект, „Морска администрация“ и висшето училище ще разширят базата данни на съществуващата електронна система за провеждане на изпити за придобиване на различни правоспособности и права по вътрешните водни пътища на Европа. Ще бъде поставено и началото на проект за информационен център в град Русе, който ще промотира пред всички целеви групи различните професии в сферата на вътрешния воден транспорт.

Зам.-изпълнителният директор на „Морска администрация“ кап. Георги Иванов обясни, че засега агенцията успява да намери кадри на мястото на пенсиониращите се служители в дунавските дирекции.

Днес к.д.п. Цветков откри Трети национален форум на заинтересованите страни по проект „Развитие на пристанищата по река Дунав”. 
Проектът се изпълнява по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”. Целта му е да се проучи потенциала на дунавските пристанища (специализиране и строеж на контейнерни и ро-ро пристанищни терминали), да се  изработи обща Стратегия за насърчаване на транспортната логистика в региона и да се подобрят икономическите показатели на населените места по река Дунав.

Предвидено е в края на проекта да бъдат представени пред Европейската комисия готови проучвания и анализи, както и инвестиционни предложения за дунавските пристанища в Югоизточна Европа, с цел предлагането им за финансиране през следващия програмен период  2014-2020 г.

В изпълнение на Работен пакет 5 на проект DaHar  – „Осигуряване подкрепата на заинтересованите страни към темата на проекта и засилване процеса на консенсус”, ИА „Морска администрация” създаде широк форум в национален мащаб (DaHar Stakeholders Forum – DSF) от представители на целеви групи с отношение към темата на проекта.

Идеята е в този форум да се включат всички структури, заинтересовани за развитието на транспортната логистика и повишаване на икономическите показатели на населените места по река Дунав в Югоизточна Европа. Със своята компетентност, експертиза и инициативи те ще допринесат за постигане на по-бързи и ефективни резултати в полза, както на бизнеса в региона на река Дунав, така и за развитие на крайдунавските общини, което е и основна цел на проект DaHar. Предложенията за  развитието на българските дунавски пристанища ще бъдат отразени в крайните резултати от проекта и представени пред съответните институции за одобрение.

В Третия националния форум ще участват представители на изпълнителната власт, на професионални транспортни обединения и асоциации, на бизнеса и др. В рамките на срещата ще бъдат поставени теми и въпроси, свързани с проблемите на националните транспортни политики, регионите и общините, бизнеса и научните изследвания в областта на интермодалните превози и ефективните логистични вериги.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Пристанищни синдикати: Не подкрепяме предложенията на Благомир Коцев за зоната на Пристанище Варна

За прехвърляне на обособената обществена зона в Пристанищен терминал Варна - Изток на Община Варна се обяви бившият областен управител на Варна Благомир Коцев (Продължаваме

Младежи, взели участие в „Дните на сините кариери“, проявяват интерес към обучение и реализация в България

Международният формат "Дни на сините кариери" даде възможност на 60 младежи от Португалия, Испания, Полша, Гърция, Румъния и България да се запознаят с възможности за