Публична покана за поддръжка на екологичната мониторингова система в района на пристанище Бургас

Screen Shot 2013-10-23 at 7.08.42 PMДП «Пристанищна инфраструктура» обяви публична покана за осигуряване на поддръжка и комплексно сервизно обслужване на автоматичната мониторингова система за информационно обслужване и натрупване на база от данни за оценка на екологичното състояние на основни физико-химични параветри на околната среда в района на пристанище Бургас.

Система за екологичен мониторинг на водата и въздуха бе изградена от ДППИ в рамките на проект „Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничния коридор” – ECOPORT 8”, финансиран от трансграничната програма „Югоизточна Европа”. Системата дава възможност в реално време да се получава информация за състоянието на определени физико-химични параметри на морската вода и въздуха в акваторията на порт Бургас и  да се осъществява контрол на въздействието на пристанищната дейност върху факторите на средата.

Пристанище Бургас  и пристанище Бар в Черна гора са единствените в Югоизточна европа, в които функционират подобни системи. На база анализа на параметрите на средата, които се наблядават вече една година в момента се разработват механизми за взаимодействие на всички заинтересовани страни, свързани с осъществяване на дейности в пристанищните райони и близките населени места. Единните стандарти за екологичен мониторинг се разработван във втория етап от проекта – TEN_ECOPORT – „Транснационално разширяване на мрежата на ECOPORT 8”.

Документацията за участие в обявената обществена поръка е достъпна на страницата на ДППИ в интернет в раздел «Профил на купувача».

Срок за получаване на офертите: 1 ноември 2013 г.

\ Платена публикация

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Зам.-министър Георги Събев: Имаме съмнения за законосъобразността на задържането на нашите рибари в Румъния

Имаме съмнения за законосъобразността на задържането на нашите рибари в Румъния. Това заяви в Балчик ресорният земеделски зам.-министър Георги Събев, предаде репортер на

Риболовците очакват съдействие от държавата за освобождаване на корабите

Риболовците от трите задържани в Румъния наши кораби очакват по-късно днес да се срещнат с ресорния земеделски зам.-министър Георги Събев в Балчик. Пред него те ще настояват за

Доц. Ваня Стаматова: Възмутена съм, че нямаме никаква информация от Румъния, извинявам се на рибарите

Възмутена съм, че и до момента нямаме никаква информация от Румъния. Това заяви пред Maritime.bg изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

Говорят освободените рибари от Румъния: Искаме незабавна оставка на шефа на ИАРА

За незабавна оставка на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури доц. д-р Ваня Стаматова се обявиха освободените от Румъния български рибари.