Покана за избор на обслужващи банки на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

На основание чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, във връзка с § 2 от ПЗР към Постановление № 127 от 27 май 2013г. на МС за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и на основание Заповед № РД-08-16/12.01.2010 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изменена и допълнена със Заповед № РД-08-79/11.02.2010г., Заповед № РД-08-57/04.02.2011г., Заповед № РД-08-112/22.02.2013г., Заповед № РД-08-355/04.02.2012г., Заповед № РД-08-355/04.02.2012г., Заповед № РД-08-125/01.03.2013г., Заповед № РД-08-207/09.04.2013г. и Заповед № РД-08-428/05.08.2013 г. и писмо на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията № 10-45-422/18.11.2013 г. за съгласуване на процедурата, ДП „Пристанищна инфраструктура” отправя покана към всички търговските банки, притежаващи валиден лиценз/разрешение от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България да представят оферти за финансови услуги.

  1. I.                  Обща информация

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с ЕИК 130316140 е образувано със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППБР) (ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г.), като юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Предприятието е със седалище гр. София и с териториални поделения в  градовете: Бургас,  Варна, Лом  и Русе.

С оглед на нетната експозиция на паричните средства и правилата за концентрация, Възложителят възнамерява да сключи договори за банково обслужване за срок от 3 (три) години, в които биха се отразили конкретните предложенията на участниците класирани на първите пет места.

  1. II.    Описание на вида и характеристиките на финансовите услуги, за които се провежда изборът

Настоящият конкурс цели избор на изпълнител на групата финасови услуги „Платежни и свързани услуги“, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

  1. III.  Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“.

  1. IV.             Показатели и относителна тежест

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно показателите:

  1. Количествени показатели с обща относителна тежест при формиране на комплексната оценка – 60 на сто, както следва:

1.1.           Лихва по разплащателни сметки – 20 точки

1.2.           Такси и комисионни при осъществяване на различни разплащания – 40 точки, както следва:

–        Такси на банката за изходящи преводи в лева и валута, наредени на хартиен носител и по електронен път – 20 точки (Такса банков превод в лева – в абсолютна стойност – 10 точки и Такси на обслужващата банка за превод във валута – в абсолютна стойност – 10 точки)

–        Такси и комисионни по касови операции –  10 точки

–        Месечна такса за поддръжка на текуща сметка в лева и евро при ползване на хартиени и електронни извлечения – 10 точки

  1. Неколичествени показатели с обща относителна тежест при формиране на комплексната оценка – 40 на сто, както следва:

2.1.           Рейтинг на участника, присъден от агенцията за кредитен рейтинг – 10 точки

2.2.           Срок за обслужване на плащанията – 10 точки

2.3.           Развитие на клонова мрежа – 10 точки

2.4.           Надеждност на платформата за инернет банкиране – 10 точки

  1. V.    Място и срок на подаване на офертите

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик в административната сграда на ДП станищна инфраструктура”, на адрес: гр. София 1574, бул. Шипченски проход № 69, ет. 4, стая 418, в срок не по-късно от 17.30 часа на 09.12.2013 г.

VI.  Допълнителна информация:

Документацията за участие в конкурса е достъпна на интернет страницата на Възложителя – www.bgports.bg. Допълнителна информация може да бъде получена на на телефони: 02 807 99 77 и 02 807 99 99 – Райна Димитрова.

 

Последни новини

Bering Yachts започва строителство на яхти в Бургас

Нов сериозен инвеститор откри база и започва работа в Бургас още тази година. Това е компанията Bering Yachts. Днес нейни мениджъри представиха свое произведение в Пристанище Бургас, включвайки се в отбелязването на неговия
Прочетете

Диян Димов: Успешно защитаваме това, което преди 119 години е дало началото на развитието на…

Приятели и гости на „Пристанище Бургас” отпразнуваха годишнината от откриването му за търговско корабоплаване. Група „Вълнолом” към пенсионерския клуб на пристанището отправи музикален поздрав към присъстващите. Изпълнителният
Прочетете

Гърци на пазар за руски кораби, Турция се възползва от забраната за руски кораби в ЕС

Войната в Украйна продължава 84-и ден. Тя засегна пряко корабоплаването и морската индустрия в Черно море, според "Алианц". Доведе до блокиране на 20 милиона тона зърнени товари в Украйна, според Европейската комисия. Стана
Прочетете

119 години Пристанище Бургас

Снимка: ДППИ На 18 май Пристанище Бургас отбелязва 119 години от откриването си. Указ на Княз Фердинанд І от 20 декември 1894 г. и няколкогодишно строителство превръщат някогашните дървени скели на бургаския бряг в  първото съвременно
Прочетете

Ръст на товарооборота в Пристанище Варна, което отбелязва 116-а годишнина

Снимка: Пристанище Варна Пристанище Варна е открито на 18 май 1906 г. Тази дата бележи навлизането на град Варна на световните пристанищни карти. Изграждането на Пристанище Варна продължава повече от 10 години. Откриването е с
Прочетете

Русия връща в строя в Черно море още една подводница

Дизел-електрическата подводница "АЛРОСА" от състава на руския Черноморски флот преминава ходови изпитания след края на ремонт и модернизация. Дейностите по модернизация на подводницата по проект 877 започнаха през 2014 година.
Прочетете

Румъния осигури още 25 милиона евро от ЕС за Пристанище Браила

Още 25 милиона евро ще бъдат инвестирани за подобряване на инфраструктурата на румънското пристанище Браила на р. Дунав, съобщи министърът на транспорта на страната Сорин Гриндеану, предаде "Румъния инсайдър". Става дума за поредни
Прочетете

Отдават на чартър ферибот „Героите на Севастопол“

"Български морски квалификационен център" ЕАД обяви търг за отдаване под наем чрез договор за беърбоут чартър на моторен ферибот "ГЕРОИТЕ НА СЕВАСТОПОЛ" (IMO: 7529976), установи справка на Maritime.bg. Държавното дружество предлага
Прочетете

Турция придоби четвърти сондажен кораб

Турция е придобила четвърти сондажен кораб. "Четвъртият турски сондажен кораб ще пристигне на бреговете на страната на 19 май", съобщи в понеделник министърът на енергетиката и природните ресурси на страната Фатих Донмез, цитиран от
Прочетете

Земеделският министър очаква да се „разработи механизъм“ за износ на украинско зърно…

Трудно бих могъл да прогнозирам цената на пшеницата към днешна дата. Не се ли успокои обаче обстановката в Украйна, не виждам изход от тази ситуация. Така или иначе 40% от това зърно от Европа идва от Украйна. Това каза земеделският
Прочетете

Последни новини

Диян Димов: Успешно защитаваме това, което преди 119 години е дало началото на развитието на бургаското пристанището

Приятели и гости на „Пристанище Бургас” отпразнуваха годишнината от откриването му за търговско корабоплаване. Група „Вълнолом” към пенсионерския клуб на пристанището отправи

Гърци на пазар за руски кораби, Турция се възползва от забраната за руски кораби в ЕС

Войната в Украйна продължава 84-и ден. Тя засегна пряко корабоплаването и морската индустрия в Черно море, според "Алианц". Доведе до блокиране на 20 милиона тона зърнени

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент