40 години катедра „Информационни технологии” във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Screen Shot 2013-11-29 at 4.21.39 PM

На 27 ноември беше отбелязана 40-та годишнина от основаването на катедра „Информационни технологии“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. При създаването на катедрата през м. октомври 1973 г. нейното име е било „Военна кибернетика и управление на войските”, което се променя няколко пъти и от 2011 г. е „Информационни технологии“. Първият началник на катедрата е кап. III ранг кандидат на техническите науки (доктор) инж. Иван Йотов (1973 -1978 г.), след него – кап. III ранг Петър Живков (1978 -1992 г.) и доцент, доктор Иванчо Йорданов от 1992 г. до днес.

През годините катедрата се утвърждава като една от водещите в училището. Вече 40 години академичният състав и помощният персонал на катедрата работят активно и успешно за подобряване на качеството на подготовката на курсантите и студентите в областта на информатиката и информационните технологии, за внедряване на компютрите в дейността на училището и за провеждане на научни изследвания в тези области. През този период от състава на катедрата с разработени редица научни проекти в областта на компютрите и компютърните технологии, в катедрата са разработени и защитени 6 докторски дисертации. В момента в катедрата работят 1 професор, 5 доценти и двама асистентите. Една от активно работещите CISCO академии в България е академията в катедрата, ръководена от полк. доцент доктор Юлан Цонев, в катедрата функционира Сартификационен център на Pearson VUE .

В наскоро обновената зала „Прогрес“ на катедрата се проведе тържество за отбелязване на забележителната годишнина. В залата присъстваха много от работилите в предишните годин в катедрата, колеги от други катедри, приятели на катедрата.

Ръководителят на катедрата доцент, доктор Иванчо Йорданов представи пред присъстващите историята, дейността и перспективите за развитие на катедрата.

След това заместник-началникът по административната част и логистиката на ВВМУ кап. I ранг Светослав Димитранов прочете заповед на Началника на училището по повод на годишнината и за награждаване на сегашни и бивши членове на катедрата. Наградите бяха връчени от началникът на „Н. Й. Вапцаров“ кап. I ранг проф. двн Боян Медникаров.

В своето приветствие кап. I ранг проф. двн Боян Медникаров отбеляза заслугите на катедрата за подготовката на курсантите и студентите в областта на информационните технологии, а също същественият принос в подготовката на офицери, старшини и служители от ВМС за използване на компютърната техника. Той подчерта отговорните задачи пред катедрата като водеща в подготовката на студентите по новата специалност в училището от учебната 2014-2015 г.- „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия“.

Прочетена беше заповед на Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ във връзка с навършване на 67 г. от ръководителят на катедра „Информационни технологии“ доцент, доктор Иванчо Йорданов и предстоящото му освобождаване от длъжност, в съответствие със Закона за Висшето обрзование.

Началникът на ВВМУ кап. I ранг проф. двн Боян Медникаров благодари на доцент Йорданов за неговата дългогодишна плодотворна работа и подчерта ролята му за успехите на катедрата и това, че той е единствения в досегашната история на училището начело на катедра – 21 г.

Maritime.bg – Морско образование

Последни новини

Последни новини

Георги Гвоздейков: Въвеждането на зелен транспорт ще бъде сред водещите ми приоритети

Въвеждането на зелен транспорт ще бъде сред водещите ми приоритети, заяви новият министър на транспорта и съобщенията инж. Георги Гвоздейков на церемонията по приемане на

ТУ – Варна представи разработки в Хървия по проект за дигитализация при подготовката на морски специалисти

В Република Хърватия се проведе заключителната международна партньорска среща по проект DERIN (Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation), финансиран по

Депутатите избраха ново правителство, Георги Гвоздейков е транспортен министър

Народното събрание гласува днес състав на Министерски съвет. Той става факт след обединение между коалициите ГЕРБ - СДС и ПП - ДБ. За министър на транспорта и съобщенията