Специализиран портал за новини от морската индустрия. Новини за корабоплаване, корабостроене, кораборемонт, морски бизнес, пристанища, военноморски сили, морско образование, кораби, ветроходство и други.

Демонстрираха 3D визуализация на речното корито, заснета с новия катамаран „Дунав 1“

Snimka (1)Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ Павлин Цонев представи днес успешно завършения проект “Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2”.

„Миналата година по това време ви представих заложените дейности по стартиралия проект и модел на планувания кораб, а днес, точно година по-късно, вече можем да ви демонстрираме резултати от реални заснемания с новопостроения катамаран „Дунав 1“, каза инж. Цонев.

На проведеното събитие бе демонстрирана 3D визуализация на речното корито, потънали съдове и брегове, заснети с многолъчев ехолот и лидарна сканираща система.

С доставката на специализирания плавателен съд с необходимото оборудване се извършва съвременна проучвателна, по-мащабна и навременна геодезическа и хидрографна дейност в общия българо-румънски участък на река Дунав. По този начин се проследяват хидроморфоложките изменения на реката, състоянието на речното русло, както и движението на седиментите, които са причина за образуването на прагови участъци.

На проведеното информационно събитие присъстваха представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Управляващият орган на „Оперативна програма транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., Областна администрация Русе, както и пряко заинтересовани страни от държавни институции и частният сектор.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ДОПТТИ-5/30.03.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“
Обща стойност на проекта: 6 146 508 лв.
Източници на финансиране:
Европейски фонд за регионално развитие – 5 224 531 лв. – 85%
Национално съфинансиране – 921 976 лв. – 15 %
Начало на проекта: 31 март 2016  г.
Край на проекта: 31 януари 2018 г.

Maritime.bg – България

Comments are closed.

error: Защитено съдържание! Ако желаете да копирате този материал, се свържете с нас на адрес: news@maritime.bg