Тръгва градежът на рибарското пристанище в Черноморец

fish-port-chernomorets„След Нова година започва изграждането на рибното пристанище с рибната борса в град Черноморец, както и изграждането на пречиствателната станция и на колекторите за отвеждането на мръсните води от града. Това каза кметът на града Добри Добрев пред Радио „Фокус” – Бургас. „Черноморец ще стане едно наистина европейско градче в близките 2-3 години. Ще имаме всичко, от което се нуждае един съвременен град, който развива туризъм“, добави още той. Идеята на общинската администрация в Созопол е в Черноморец да се изгради добре оборудвана спортна база, която да се ползва целогодишно от различни отбори за състезания и тренировки.

Проектът на община Созопол е вторият проект, одобрен за финансиране по ОП „Рибарство и аквакултури“, приоритетна ос 3, мярка 3.3.“инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки“. Стойността му е 9 512 560.38 лв., от които 7 134 420 лв. са от Европейския фонд за рибарство и 2 378 140 лв. – национално съфинансиране.  Инвестиционният проект предвижда извършването на рехабилитационни мероприятия и ново строителство.

Акваторията на новото рибарско пристанище се увеличава с  две зони – вътрешна зона (акватория) за маневриране и швартоване на рибарски плавателни съдове, катери и рибарски лодки с обща площ от 24 067 кв.м    и външна зона (подходен навигационен канал) от 12 291 кв.м за безопасна транспортна комуникация на влизащи и излизащи от пристанището плавателни съдове. Капацитетът на съществуващото рибарско пристанище в Черноморец се разширява до 96 лодкостоянки, като е осигурена минимална дълбочина от 4.50 м пред кейовете и по кейовия фронт на рибарския пирс. В тази акватория ще се изгражда хелинг и плаващи понтони от обикновен тип.

Ще се изгради и ограден вълнолом – каменно насипен тип. Предвижда се строителство и на сгради за рибна борса, първоначална обработка на риба, рибен магазин, администрация  и др. Прогнозната стойност на строителството е 9 248 384 лв. без ДДС, а максималният срок за изпълнение на обекта – 18 месеца.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Доц. Виолин Райков: Засилва се миграцията на средиземноморски видове по нашето крайбрежие

Динамиката на морското биоразнообразие, която непрекъснато се засилва с климатичните промени, определи темата на нашия разговор с доц., д-р Виолин Райков от Института по

Гвоздейков: Българските морски пристанища могат да се превърнат в портали, концентриращи значителна част от търговските потоци през региона

Осигуряването на бърза и ефективна свързаност между Азия и Европа през българските пристанища е сред приоритетите на правителството. Това заяви министърът на транспорта и