България изгражда ГИС на пристанищата

В присъствието на заместник-министрите Петър Киров, Антон Гинев и Георги Тодоров бе представен прототипа на географска информационна система на българските пристанища

Kirov_Petrov_GISСъздаването на Географската информационна система (ГИС) на българските пристанища е стъпка към изграждането на работещо електронно управление и модерна цифровата администрация. Това каза заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров по време на публичното представяне на прототипа на системата.

Проектът BG 161PO004-5.0.01-0059 „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура” се изпълнява от ДП „Пристанищна инфраструктура” и се финансира по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. Вече са завършени няколко от важните етапи, формиращи общата визия на бъдещата географска информационна система на българските пристанища: изготвен е анализ на съществуващите информационни системи и бази данни в ДП „Пристанищна инфраструктура”; разработена е архитектурата на системата и вече са обработени почти 70% от съществуващите данни и регистри за пристанищата. Продължава процедурата по изготвянето на нови кадастрални и специализирани карти за териториите. Приключи заснемането на обектите от пристанищната инфраструктура.
В края на ноември 2013 г. завърши разработването на прототип на системата, в който се реализират необходимите базови функционалности:
• въвеждане и редакция на пространствена информация;
• автоматично генериране на справки и анализи;
• възможност на отдалечените работни места в териториалните поделения на ДП „Пристанищна инфраструктура” за достъп до данните, съхранявани в системата;
• Възможност за създаване и поддържане на цифров чертожен архив;
• Поддържане на хронология на инспекциите по съоръженията на пристанищната инфраструктура с цел ефективен контрол на тяхното състояние;

„Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” управлява собствеността на 15 пристанищни терминала, разположени в българската част на река Дунав и 11 – по черноморския бряг. Общата им площ е 6 550 000 кв.м. “, сподели Мирослав Петров по време на представянето на прототипа на системата пред журналисти, специалисти и експерти от държавни институции.
Географските информационни системи са в основата на инфраструктурата за пространствена информация. Споделянето на данни и информация, не само на национално, но и на глобално ниво, е една от тенденциите в областта на комуникационните технологии през последното десетилетие. Своевременният достъп до актуална и точна информация увеличава ефективността в управлението на цели сектори, подпомага мениджмънта във вземането на информирани решения и съдейства за по-голяма прозрачност, публичност и обществен диалог. ГИС технологията подпомага дейността на едни от най-големите и натоварени пристанища в света, в това число тези в Сингапур, Лос Анджелис, Маями, Амстердам, Сан Диего и много други. Географската информационна система на българските пристанища ще бъде изградена в края на 2014 г.
Проектът BG 161PO004-5.0.01-0059 „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура”е на обща стойност 5 878 800 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. Бенефициент е ДП „пристанищна инфраструктура”, а изпълнител – консорциум „ГеоПорт“ (обединение на „ТехноЛогика“ ЕАД, „Интерграф Италия“ ООД и „Геотехноинженеринг“ ЕООД).

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Търсят помощ от петима министри за пътя до пристанищен терминал Варна – Запад

Пореден опит прави кметът на Девня Свилен Шитов за решаване на проблема с пътя до най-големия български пристанищен терминал Варна - Запад. За 13-и път градоначалникът търси

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент