58 риболовни кораба излизат за калкан

riboloven-korab

Общо 58 риболовни кораба подадоха заявления в ИАРА – Варна, за да участват в усвояването на квотата за калкан през годината.

Специална работна група разпределя индивидуалните им дялове и след като излезе заповедта на изпълнителния директор на агенцията, всеки от тях може да получи своето разрешително за улов на калкан. Това заяви за „Черно море” Бейхан Хасанов, началник на отдел „Риболовен контрол” – Варна, към ИАРА.

В критериите за допустимост и оценка на корабите, които ще участват в усвояването на националната квота за улов на калкан през 2014 г., е и наличието на система за автоматично разпознаване (AIS) съгласно чл. 10 от Регламент на ЕС 1224/2009 г. За риболовните кораби с дължина над 18 метра оборудването следва да е монтирано към датата на подаване на заявлението, а до 31 май 2014 г. за корабите с дължина между 15 и 18 м. За плавателните съдове под 12 метра за поредна година е нужно оборудване с GPS връзка, което да бъде свързано с Центъра за наблюдение на риболовните кораби, а за тези с дължина над 12 м – задължително бордово оборудване за сателитно наблюдение. Кандидатите, както и досега, трябва да са юридически лица или еднолични търговци и да извършват улова само с дънни хрилни мрежи. Необходимо условие е и да не са извършвали незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов. Комисията определя индивидуалния дял на всеки кораб според събраните точки, в които влизат мощността на кораба, уловът през последните 5 години, декларираните количества уловен калкан, изпълнението на индивидуалната квота през последните 2 г.

За първи път тази година се заделят 10 т от общата квота, които ще бъдат предоставени на рибарските сдружения, за да ги разпределят допълнително между своите членове. Идеята е да не остава неусвоено количество, както се е получавало в предходни години поради авария на кораби, ремонтни дейности или други причини, обясни Бейхан Хасанов. В края на миналата година са неусвоени между 400 – 500 кг от годишната квота, което е довело до допълнително разпределение между други кораби, изпълнили квотата си.

Maritime.bg – Рибарство

 

Последни новини

Последни новини

Военноморският флаг на България ще намери своята проекция и в Южния океан

Военноморският флаг на Република България, развят за първи път от Дунавската флотилия, ще намери своята проекция и в Южния океан. Това каза началникът на отбраната адмирал