Ръст за Пристанище Бургас за първото шестмесечие

Пристанище Бургас / Снимка: maritime.port.bg

През първото шестмесечие на 2011 г. “Пристанище Бургас” ЕАД отчита ръст на преминали основни товари, спрямо същия период на миналата година. Товарооборотът е със 17.9 % над утвърдения бизнес-план на дружеството.

Нараснал е износът на зърнени храни с 43,2%. Осъществен е внос и транзит на въглища в размер на 61 хил. тона, захар в размер на 26 хил. тона и износ на феросилиций – 10 хил. тона.

При генералните товари общо се наблюдава нарасване спрямо предходната година с 38,1% и спрямо бизнес плана с 31,6%. С 46% са нараснали количествата обработени метали спрямо 2010 година, а контейнерите с 34%. През периода са преминали 48 хил. тона опасни наливни товари.

Приходите общо са с ръст 28% спрямо планираните и с 22,7% спрямо отчетените за съответния период на 2010 г.

През първите шест месеца се отчита печалба преди лихви и данъци /EBIT/ в размер на над 1 910 хил. лева.

На проведена на 21.07.2011г. работна среща със синдикалните организации в дружеството, ръководството им представи резултати от дейността и съгласно клаузите на подписания КТД и решение на Съвета на директорите  за първото шестмесечие всички пристанищни работници и служители ще бъдат стимулирани с допълнително възнаграждение съответстващо на отчетните резултати.

Зърнената кампания е в разгара си, като в момента  м/к “Ilse” товари 37 250т ечемик на 19 корабно място, като товара му е доставен от четири различни товародателя.

Очакваната добра реколта от зърнени култури през тази година и нейната максимално бърза и качествена реализация на външните пазари през Пристанище Бургас ще доведе до повишаване на финансовия ресурс на дружеството.

maritime.port.bg – Пристанища

 

Последни новини

Последни новини

Завърши водолазното учение на Военноморските сили с международно участие „Тритон 2023” 

Завърши водолазното учение на Военноморските сили на Република България с международно участие „ТРИТОН 2023”. To се проведе за трета поредна година и е резултат от

От началото на войната в Украйна българските Военноморски сили са унищожили четири дрейфащи мини в наши води

От началото на военния конфликт в Украйна българските Военноморски сили са унищожили четири дрейфащи мини в наши води, каза днес пред журналисти командирът на ВМС

Морякът Живко Иванов – кап. Спароу: Страхотно е да правиш най-голямата пиратска беля!

За образа на българския моряк може много да се пише и все няма да е достатъчно, защото той е необхватен като самото море. В него може да бъде открит дори причудлив щрих на „морски