DNV GL сертифицира сигурността на „Южен поток“

Олег Аксютин, Главен изпълнителен директор на Южен поток транспорт, и Хедрик Мадсен, Главен изпълнителен директор на DNV GL, подписват договор за сертификация на морския газопровод.
Олег Аксютин, Главен изпълнителен директор на Южен поток транспорт, и Хедрик Мадсен, Главен изпълнителен директор на DNV GL, подписват договор за сертификация на морския газопровод.

„Саут стрийм транспорт“ Б.В. (Южен поток транспорт) сключи договор с DNV GL за независима сертификация на морския газопровод „Южен поток“. DNV GL ще инспектира проектирането, производството, строителството и въвеждането в експлоатация на газопровода, за да бъде издаден Сертификат за съответствие, който удостоверява, че газопроводът отговаря на стандарта DNV-OS-F101. Това е водещ международен стандарт за морски газопроводи. Той гарантира, че проектирането, строителството и предексплоатационната подготовка се извършват с надлежно зачитане на сигурността и опазването на околната среда.

Морският газопровод „Южен поток“ ще се състои от 4 паралелни подводни тръбопровода, всеки от които ще бъде изграден от около 75 хиляди стоманени тръби с диаметър 32 инча (813 мм). Всяка тръба е с дължина 12 метра и дебелина на стената 39 мм. Допълнителна линейна затваряща арматура с дебелина 74 мм ще бъде инсталирана на равни отстояния в дълбоководната част за допълнителна устойчивост.

Контрол от независим източник от началото до края
DNV GL ще се включи във всички етапи от реализацията на проекта – от проектирането и строителството до пълното завършване на газопровода. Компанията вече издаде през 2013 г. Удостоверение за съответствие за първоначалния технически проект (FEED) на морския газопровод „Южен поток“. Компанията ще инспектира предварително и работния проект на газопроводната система, за да потвърди преди започване на строителството спазването на правилата за почтеност и на стандартите за безопасност. 

За да гарантират спазването на изискуемите стандарти за морски газопроводи, инспектори от DNV GL ще упражняват непрекъснат надзор по време на производството на тръбните компоненти за газопровода. Сертифициращата фирма участваше и в тестовете по процедурата за избор на производители (MPQT), които всички желаещи производители на тръби трябваше да изпълнят, за да бъдат допуснати като потенциални доставчици.

DNV GL ще извършва също така и мониторинг на морското строителство от борда на тръбополагащите плавателни съдове и ще инспектира и удостоверява предексплоатационния процес, който се извършва преди газопроводът да бъде въведен в експлоатация.

Устойчивото партньорство с DNV на всички етапи от проекта гарантира, че морският газопровод „Южен поток“ се изгражда в съответствие с одобрените проекти и спецификаци и това е доказателство за неговата надеждност и сигурност.

Морският газопровод “Южен поток” през Черно море е морският участък от газопреносната система “Южен поток”, която ще увеличи сигурността на доставките на природен газ от Русия за Централна и Югоизточна Европа, създавайки ново трасе за пренос и осигури допълнителен транзитен капацитет.
Морският участък на газопровода “Южен поток” ще бъде с дължина 931 км. Той ще свърже най-големите в света запаси на природен газ в Русия с потребителите в Европейския съюз. Морският участък на газопровода “Южен поток” ще започне от руския черноморски бряг в района на Анапа, ще премине през турската изключителна икономическа зона в Черно море и ще излезе на българския бряг край Варна. Търговската експлоатация е планирана да започне към края на 2015 г. Когато бъде изцяло завършен, морският участък на газопровода “Южен поток” ще се състои от четири тръбопровода и ще достигне годишен капацитет от 63 милиарда кубически метра.

„Саут стрийм транспорт“ Б.В. (Южен поток транспорт) е международно смесено дружество, създадено за планирането, строителството и последващата експлоатация на морския газопровод през Черно море. Руската компания ОАО “Газпром” притежава дял от 50% в смесеното предприятие. Италианската Eni S.p.A има 20%. Френската енергийна компания EDF и германската компания Wintershall Holding GmbH (BASF Group) притежават по 15%.

За DNV GL – От 12 септември 2013 г. DNV и GL са обединени и образуват DNV GL. DNV GL е най-голямата в света сертифицираща общност в областта на корабните и морските дейности, водещ технологичен консултант на нефтената и газовата индустрии и водеща експертна организация за електроенергийната индустрия по цялата верига, включвайки възобновяеми източници и енергийна ефективност. DNV GL е позиционирана сред първите три световно утвърдени сертифициращи органи. Организацията е изработила редица водещи стандарти за газопроводи и енергийна инфраструктура и е сертифицирала най-важните морски газопроводи в цял свят.

Maritime.bg – Свят

Последни новини

Последни новини

Военноморският флаг на България ще намери своята проекция и в Южния океан

Военноморският флаг на Република България, развят за първи път от Дунавската флотилия, ще намери своята проекция и в Южния океан. Това каза началникът на отбраната адмирал