Одобриха ОВОС на газопровода “Южен поток”

iujen-potok

Българското министерство на околната среда и водите публикува одобрението на инвестиционното предложение за морския газопровода „Южен поток“.

Това се случва след положителното решение на Висшия експертен екологичен съвет по доклада за въздействие върху околната среда (Доклад за ОВОС) за морския газопровод „Южен поток“ в България , взето на 24 януари 2014 г. Докладът за ОВОС заключава, че проектът няма да засегнe значително околната среда.

„Приемаме нашата отговорност за околната и социална среда много сериозно и направихме задълбочена и обстойна оценка на въздействието на проекта, за да сме сигурни, че тръбопроводът няма да навреди на природата. Докладът за ОВОС отразява това и аз съм доволен, че нашите усилия са оценени от членовете на Висшия експертен екологичен съвет.“, коментира Олег Аксютин, Главен изпълнителен директор на „Южен поток транспорт“.

Докладът за ОВОС съдържа заключенията от проучванията на околната среда, културното наследство и социално-икономическата среда при строителството и експлоатацията на българския участък на морския газопровод „Южен поток“, извършени от екип от български и чуждестранни експерти. Докладът описва потенциалното въздействие на проекта и съдържа над 200 мерки за защита, които „Южен поток транспорт“ ще предприеме, за да гарантира, че проектът няма да оказва никакво значително въздействие.

Докладът включва и обратната връзка от общността на място

„Южен поток транспорт“ проведе два кръга от консултативни срещи по време на изготвянето на ОВОС. През февруари 2013 г. консултациите бяха за обсъждане на Доклада за обхвата на оценката, който съдържа и предварителни резултати от нея.

При разработването на доклада за ОВОС беше взет апредвид получената обратна информация от тези срещи, както от консултациите със заинтересованите страни, провеждани през миналата година. Така се стигна до решението да се приложи алтернативен метод за пресичане на плажа Паша дере до Варна. Вместо тръбите да се полагат в изкопи, на около 20 метра дълбочина под плажа ще се прокарат четири микротунела, съответно по един за всеки от четирите тръбопровода на газопровода. По този начин ще се избегнат строителните и изкопните работи на повърхността на самия плаж и ще се запази достъпа на хората до плажа.

Вторият кръг от консултации беше през декември 2013 г., когато във Варна и с. Приселци от община Аврен се проведоха обществени обсъждания по доклада за ОВОС. Въпросите и коментарите от обсъжданията са документирани, а отговорите към тях са предоставени и на Министерство на околната среда и водите, и на съответните общини. Тази обратна връзка също ще се има предвид при проектирането и изпълнението на морския газопровод „Южен поток“.

След положителното решение на Министерството на околната среда и водите „Южен поток транспорт“ ще предприеме следващите стъпки с цел да получи навреме всички необходими разрешителни за строителство, за да започне то в средата на 2014 г.

“Южен поток транспорт” е международно смесено предприятие, създадено за планирането, строителството и последващата експлоатация на морския газопровод през Черно море. Руската компания “Газпром” притежава дял от 50% в смесеното предприятие. Италианската Eni има 20%. Френската енергийна компания EDF и германската компания Wintershall Holding GmbH притежават по 15%.

Морският газопровод “Южен поток” през Черно море е подводната част от газопреносната система “Южен поток”, която ще увеличи сигурността на доставките на природен газ от Русия за Централна и Югоизточна Европа като създаде ново трасе за пренос и осигури допълнителен транспортен капацитет. Морският участък на газопровода ще е с дължина 931 км и започва от руския черноморски бряг в района на Анапа, пресича турската изключителна икономическа зона в Черно море и достига българския бряг близо до Варна.

Българският участък от проекта  ще бъде приблизително 236 километра. Той започва от границата между турската и българската изключителни икономически зони в Черно море и достига до сушата на българския бряг. От там природният газ ще бъде транспортиран през страната от “Южен поток България” АД, а по-нататък – до страните в Югоизточна и Централна Европа от други съвместни предприятия. Планира се търговската експлоатация на газопровода да започне в края на 2015 г. Когато бъде напълно изграден, морският газопровод „Южен поток“ ще се състои от 4 тръбопровода и ще достигне годишен капацитет от 63 милиарда кубични метра природен газ.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Над 2800 руски кораби не могат да посещават пристанища в ЕС

Европейският съюз затвори своите пристанища за целия търговски флот на Русия, състоящ се от над 2800 плавателни съда. Мярката обаче не засяга плавателни съдове, превозващи:

Новата техника на АППД осигурява целогодишно корабоплаването по река Дунав

Специализирана техника, осигурена с европейско финансиране по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура", вече се грижи за целогодишното използване на река

Подобряване на условията за корабоплаване по р. Дунав обсъдиха премиерите на България и Румъния

Транспортната свързаност между България и Румъния беше във фокуса на разговора на министър-председателя Гълъб Донев с румънския му колега Николае Чука. Във

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент