Представят напредъка по БУЛРИС

Зам.-министър Петър Киров, Снимка: Maritime.bg
Зам.-министър Петър Киров, Снимка: Maritime.bg

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров ще открие публично събитие за представяне на напредъка по проекта „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС”, съобщиха от пресцентъра на Министерство на транспорта.
Събитието ще се проведе на 24 и 25 февруари 2014 г., в град Русе. Участие в него ще вземат още и заместник-министрите Антон Гинев и Георги Тодоров, генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” Ангел Забуртов, както и ръководството на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 година.
Системата за речни информационни услуги в българската част на река Дунав – БУЛРИС е един от най-сложните и мащабни проекти, финансирани със средства от националния бюджет и Европейския фонд за регионално развитие по приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. Общата стойност на проекта е 37 427 697,90 лв.

Програма:

24 февруари

Място: Доходно здание в град Русе

19.00 часа Откриване на изложба „130 години Морска администрация”

25 февруари

Място: Русенски университет „Ангел Кънчев” – „Канев Център“

10.30 – 11.00 часа Регистрация на гостите

11.00 – 11.05 часа Изказване на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” Ангел Забуртов

11.05 – 11.10 часа Откриване на събитието от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров

11.10 – 11.25 часа Представяне на проекта “БУЛРИС” – българската част от общата европейска система на речните информационни услуги и демонстрация на функциите и възможностите на речната информационна система в реално време от ръководителя на проекта и директор на Специализирано поделение в дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“ Валентин Христов

11.25 – 11.40 часа Представяне на дейностите в обхвата на Втора фаза на проекта – разширяване обхвата на услугите от Саймън Балдакино, представляващ консорциум “БУЛРИС 2”

11.40 – 11.45 часа Връчване на референция на изпълнителя на Първа фаза на проекта от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров и генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” Ангел Забуртов.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Пристанищни синдикати: Не подкрепяме предложенията на Благомир Коцев за зоната на Пристанище Варна

За прехвърляне на обособената обществена зона в Пристанищен терминал Варна - Изток на Община Варна се обяви бившият областен управител на Варна Благомир Коцев (Продължаваме

Младежи, взели участие в „Дните на сините кариери“, проявяват интерес към обучение и реализация в България

Международният формат "Дни на сините кариери" даде възможност на 60 младежи от Португалия, Испания, Полша, Гърция, Румъния и България да се запознаят с възможности за