Иван Вълков: Строителството на трафик-кулите в Бургас и Варна се бави, ще загубим парите

trafik-kuliВ Бургас и Варна може и да няма трафик-кули на двете големи пристанища в страната. Причината, е че до момента няма издадено строително разрешение за двете съоръжения, въпреки че още през декември миналата година работният проект е внесен в МРРБ. Това забавяне обаче може да се окаже пагубно и страната ни да изгуби европарите за двете съоръжения. Това твърди депутатът от ГЕРБ и член на Комисията по транспорт – Иван Вълков. Той е отправил питане към транспортния министър Данаил Папазов, на какъв етап от реализацията се намира строителството на трафик-кулите, предаде БургасУтре.

Бавенето заплашва изпълнението на проекта и неговото финансиране, тъй като срокът за изпълнение на договора е 14,5 месеца. По казуса трябва да се реагира спешно”, коментира Иван Вълков.

Съгласно проект „Изграждане на система за управление на корабния трафик – /VTMIS фаза 3/“ се предвижда привеждане в съответствие с новите директиви на ЕС на изградените вече системи – по отношение на услуги, технически изисквания и местоположение, както и строителство на нови трафик-кули във Варна и Бургас.

Новите директиви изискват внедряване на оборудването и софтуерни приложения, и създаването на национален морски център за електронна информация за реализация на концепцията за обслужване на едно гише съгласно Препоръка на ООН.

През юни 2012 г. е сключен договор за безвъзмезна финансова помощ, проведени процедури, сключени са договори с избраните изпълнители за изготвяне на технически спецификации, консултантски услуги за изработване на техническа спецификация за инженеринг и методика за оценка на тръжната процедура за изграждане на брегови центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването в Бургас и Варна.

Сключеният договор за проектиране, изграждане и обзавеждане на сгради за брегови центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас и Варна е на стойност близо 3,8 млн. лв.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Доц. Виолин Райков: Засилва се миграцията на средиземноморски видове по нашето крайбрежие

Динамиката на морското биоразнообразие, която непрекъснато се засилва с климатичните промени, определи темата на нашия разговор с доц., д-р Виолин Райков от Института по

Гвоздейков: Българските морски пристанища могат да се превърнат в портали, концентриращи значителна част от търговските потоци през региона

Осигуряването на бърза и ефективна свързаност между Азия и Европа през българските пристанища е сред приоритетите на правителството. Това заяви министърът на транспорта и