Над 11 млн. лева са инвестирани в първата фаза на БУЛРИС, представиха напредъка по проекта (видео)

IMG_2769

Приключи първата фаза от проекта „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС”.

Напредъка по проекта бе представен днес в Русе. На събитието присъстваха тримата заместник-министри на транспорта –  Антон Гинев, Георги Тодоров и Петър Киров, генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ Ангел Забуртов и ръководството на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

Системата за речни информационни услуги в българската част на река Дунав – БУЛРИС е един от най-сложните и мащабни проекти, финансирани със средства от националния бюджет и Европейския фонд за регионално развитие по приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. Общата стойност на проекта е 37 427 697,90 лв.

С реализирането на първата фаза на проекта вече е изградена система за речни информационни услуги в 16 комуникационни точки, разположени по протежението на р. Дунав на територията на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра. Тя събира, обработва, контролира и разпространява геодезични, хидрографични, морфологични, хидрологични, метеорологични и статистически данни, отнасящи се до плаването по река Дунав.

Все още текат довършителни дейности по изграждането на Центъра за речни информационни услуги в Русе. Началото на строителството на сградата, в която ще бъде съсредоточен целият контрол на корабния трафик по реката.

Сградата на Центъра за речни информационни услуги е на 3 нива и в нея ще се помещават контролната зала за управление на корабния трафик, зала за обучения и технологични помещения, в които ще бъдат разположени техника и съоръжения за осигуряване функционирането на Речната информационна система – БУЛРИС. Предвижда се в сградата да се помещава и център за кризисни ситуации, който ще позволява работа в непрекъснат режим на големи екипи и ще бъде осигурен със специални комуникации за връзка между различните институции, ангажирани с целия процес по контрол и управлeние на корабния трафик. Върху сградата ще бъдат монтирани антени и станции за работата на информационната система, както и локална фотоволтаична система, която ще осигурява независимо електрозахранване.

Центърът в Русе ще бъде открит още през април тази година, категоричен бе Петър Киров, като добави, че всички фази на системата е предвидено да бъдат финализирани и тя да заработи към 2015 г.

Той уточни, че се разглеждат и възможности за надграждане на системата през следващия програмен период.

Ще бъде закупен и специализиран плавателен съд, чрез който да се осигури актуализиране на електронните карти по реката.

„Развитието на нашата транспортна система ще осигури конкурентноспособността на икономиката ни“, каза още зам.-министър Петър Киров.

По думите на генералния директор на ДППИ Ангел Забуртов предстои и уточняване на конкретните отговорности и взаимодействието с РИС на Румъния.

„Това е проект, в който си дават ръка транспорта от една страна и информационните технологии и съобщенията от друга, така че той е действително олицетворение на името на нашето министерство“, каза заместник-министър Петър Киров. „Чрез него доказваме нашата политическа воля да изграждаме една балансирана транспортна система, която залага на всички видове транспорт“, заяви още Петър Киров.

Той съобщи, че проектът БУЛРИС освен, че ще повиши безопасността и сигурността на корабоплаването по река Дунав, ще се допринесе за развитието на конкурентоспособността на водния транспорт, по отношение на останалите видове транспорт. „Уникалното на проекта БУЛРИС е, че той е насочен не само към държавните институции и развитието на контролната дейност, но и към потребителите на транспортната услуга“, заяви още заместник-министърът. Той допълни, че БУЛРИС се вписва и в цялостните усилия за развитието на българската част от дунавския регион.

Заместник-министър Петър Киров, каза още, че с внедряването на съвременни информационни системи се цели, освен всичко останало, и да се подобри капацитета на плавателния път, така че това да допринесе както за развитието на всички региони от тази част на страната, така и за развитието на общата конкурентоспособност на българската икономика“.

В заключение, Петър Киров изрази своята благодарност към изпълнителите и подчерта, че очаква това да е една първа успешна фаза която да бъде надградена.

В рамките на събитието ръководителят на първия етап от проекта Валентин Христов отчете резултатите от приключилата вече работа по него. Проектът БУЛРИС се реализиран със средства по Оперативна програма “Транспорт” 2007 – 2013 г. Основните дейности включват проектиране и изграждане на софтуер на системата за следене на корабния трафик, оборудване на центровете, доставка, монтиране и тестване на нови плавателни средства. В рамките на тази част от проекта е завършено изграждането на технологичната инфраструктура в шестнайсет комуникационни точки, разположени по протежението на река Дунав. Изпълнител на първа фаза е „Обединение БУЛРИС 2009” АД. Стойността на договора е 11 289 440 лева без ДДС.

Стартиралата в края на миналата година втора фаза от проекта бе представена от Саймън Балдакино от консорциум “БУЛ РИС 2”. Дейностите по фаза „Разширение на обхвата на системата и услугите“ са разделени в три лота:

Лот 1 Изграждане на Речно-информационен център град Русе

Изпълнител – „Консорциум Дунав”.
Стойност на договора – 5 986 752,89 лева без ДДС.
Срок за изпълнение – април 2014 г.
Лот 2 Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС – разширение на обхвата на системата и услугите

Изпълнител – Консорциум „БУЛ РИС 2”.
Стойност на договора – 9 494 000 лева без ДДС.
Срок за изпълнение – 18 месеца.
Лот 3 Внедряване на система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно

Изпълнител – Консорциум „НАГ Хидросистемс“.
Стойност на договора – 2 845 000 лева без ДДС.
Срок за изпълнение – 8 месеца от датата на сключване на договора.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент