Развива се военноморското партньорство между Русия и Китай

Ñîâìåñòíûé âûõîä â ìîðå êîðàáëåé Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà äëÿ îòðàáîòêè çàäà÷ áîåâîé ïîäãîòîâêè
Русия и Китай засилват динамиката на съвместните си военноморски учения – през май-юни те ще проведат маневрите „Морско взаимодействие 2014”.

Това бе обявено в Пекин след военни консултации. Ученията ще се състоят в северната част на Източнокитайско море и ще станат първите през тази година военноморски учения на Русия и Китай.

„Морско взаимодействие 2014” е сигнал, че военните на Русия и Китай укрепват бойната си готовност, тренират реагиране при извънредни ситуации, каза в интервю за „Гласът на Русия“ военният експерт Игор Коротченко.

„По време на ученията са планирани артилерийски стрели по морски и въздушни цели, трениране на съвместна защита на морски комуникации. Това е доста важно в условията, когато все още има нерешени геополитически и регионални проблеми и противоречия. При това факторът на военната сила в дейността на други държави често пъти се използва за политически и друг натиск“, коментира той.

Ученията „Морско взаимодействие 2014” отразяват готовността на Русия и Китай да развиват пълноценно сътрудничество във военната сфера, казва политологът Владимир Евсеев.

„Това ще бъдат мащабни учения. Те ще докажат, че Русия и Китай развиват стратегическо партньорство, че за Русия приоритет е именно Китай и в условията на влошаване на отношенията със Запада Русия може да отиде доста далеч в подобряването на взаимодействието с Китай във военната сфера. Предвиждам шумотевицата, която ще вдигнат в западните страни по повод тези учения. Но това всъщност е сигнал преди всичко до САЩ“, смята Евсеев.

Военният експерт Виктор Литовкин също предвижда рязка реакция на Запада и Япония на военноморските учения на Русия и Китай в Източнокитайско море.

„На Запада не му харесва засилването на Военноморските сили на Русия и Китай. Някои страни си присвояват правото да бъдат силни и не искат да бъде силен някой друг. А размяната на опит на моряците от Русия и Китай е винаги от взаимна полза“, заяви Литовкин.

Експерти привличат вниманието и върху това, че на тези учения особено значение придават президентите Владимир Путин и Си Цзинпин. На 7 февруари след преговори в Сочи те осъществиха видео връзка с командирите на руския атомен ракетен крайцер „Петър Велики” и китайския стражеви кораб „Янчен”, които са в Средиземно море на бойно дежурство. По-рано те синхронно конвоираха изтеглянето от Сирия на химическото оръжие и за първи път проведоха там съвместни учения. Техните съгласувани действия и бойна подготовка при провеждането на военната операция беше високо оценена от лидерите на Русия и Китай.

Наталия Кашо, „Гласът на Русия“

Maritime.bg – ВМС

Последни новини

Последни новини

Предлагат отличен за смелост български моряк за „Почетен гражданин на Варна“

Отличеният за смелост от Международната морска организация (IMO) български моряк Едуард Тавитян е предложен за званието „Почетен гражданин на Варна”. Това съобщиха пред

Контраадмирал Михайлов: България не е изоставена, ценен член сме за НАТО

От българска гледна точка присъствието на постоянно разположени военноморски сили в Черно море е изключително важно, защото това показва единството в Алианса. Показва съвместимост