Над 30% ръст в товарооборота на Пристанище Бургас, вдигат заплатите на служителите

port-burgas
„Пристанище Бургас“ ЕАД отчете ръст на товарооборота с 31 % спрямо заложеното в утвърдения от Министъра на транспорта, съобщенията и информационните технологии Бизнес план на дружеството за 2013 г. Това, от своя страна, доведе до приключване на печалбата на дружеството към 31.12.2013г.

Гъвкавата маркетингова политика, съчетана с труда и уменията на квалифицирания персонал на фирмата, успяха да задържат „Пристанище Бургас“ ЕАД сред водещите фирми в региона, въпреки структурната промяна, извършена с отдаването на концесия на най-големия му терминал.

Постигнатите добри резултати в края на 2013 г. и началото на 2014 г., позволиха на Ръководството на „Пристанище Бургас“ ЕАД да изпълни поставените си цели за водене на активна социална политика, която отчита приноса на работещите и повишава тяхната мотивация.

Считано от 01.01.2014 г., бяха увеличени трудовите възнаграждения на определени позиции, ангажиран пряко в експлоатационния процес и в техническото обслужване  с над 8 %.

На свое заседание, проведено на 14.02.2014 г., Съвета на директорите на „Пристанище Бургас“ ЕАД взе решение за увеличение от 01.02.2014 г. на основните месечни трудови възнаграждения на на всички работници и служители на пристанището между 4 и 18 % , в зависимост от позицията и получаваната досега заплата.

Като държавно предприятие, „Пристанище Бургас“ ЕАД се явява и социално ангажиран работодател, и в случая с 24-годишния сирак и бездомник Георги Рашков, който даваше половината си надник от работата в магазин за плодове и зеленчуци на други  хора без покрив. Със съдействието на Министерство на труда и социалната политика и активното участие на Агенция по заетостта – Бургас, „Пристанище Бургас“ ЕАД намери начин да осигури подходяща работа, сигурност и доходи за Георги Рашков.

Във връзка с експлоатационните нужди на порта, към настоящия момент, Центърът за професионално обучение към „Пристанище Бургас“ ЕАД провежда (безплатен) курс за придобиване на правоспособност за крановици на 11 младежи. С тези от тях, които завършат успешно курса и издържат изпита по теория и практика, „Пристанище Бургас“ ЕАД ще сключи трудови договори.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морското оборудване

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морско оборудване, пише в издадено от Европейската комисия мотивирано становище. В