EMSA одитира ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

emsa-vvmu
ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров” бе инспектирано от одитори на Европейската агенция по морска безопасност. Проверено беше обучението в регулираните специалности „Корабоводене”, „Корабни машини и механизми”, „Електрообзавеждане на кораба” и обучението в следдипломна квалификация.

Посетени бяха лабораториите, тренажорите и кабинети, които се използват при подготовката на студентите от посочените специалности. Проверена беше Системата за управление на качеството във ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров”.

Проверката премина успешно, като бе дадена висока оценка за организацията на дейността във ВВМУ”Н. Й. Вапцаров”. За пореден път бе потвърдено, че обучението във ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров” напълно отговаря на националните стандарти и изискванията на Международната конвенция за подготовка и освидетелстване на морските лица /STCW/.

Maritime.bg – България / Морско образование

Последни новини

Последни новини

Доставяме високоспециализирани средства за отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на