Корабът „Enterprise“ ще се намира на идеалното място за бързо реагиране

Както maritime.port.bg вече съобщи m/v „Enterprise“ е определен от Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) за борба с разливи в Черно море

Корабът е с тонаж 1313 бруто тона, дължина 64.40 м и пълна товароподемност 2366 тона. Корабът с IMO No 7424774 плава под български флаг и е собственост на „БМ Гаст”  от групата „Бон Марин” . Съдът работи по дългосрочен договор с британската компания „Melrose Resources”.

Акваторията, която ще покрива „Enterprise“, е в западната част на Черно море от Северната Румънска граница до югоизточния порт Зонгулдаг в Турция. Досега за мащабни разливи в Черно море се грижеше единствено базираният в пристанище Костанца румънски кораб „GSP Orion”.

„Enterprise” e специализиран кораб за обслужване на нефтено-газови полета в морето – обяснява управителят на „БМ Гаст” Георги Бонин. – По основния си договор с „Melrose Resources” корабът е длъжен да стои винаги в морето в блок Галата, тъй като обслужва добивната платформа „Галата” и свързаните с нея подводни газопроводи. А блок Галата се намира точно в центъра на зоната, която трябва да пазим от разливи. Т.е. ние сме просто на идеалното място за бързо реагиране.”

Черно море е най-затвореното море в света. Поради теснината на Босфора и протока Дарданели неговите води се обменят напълно в продължение на цели 600 години. Същевременно морският трафик е много натоварен, като в района се движат и много съдове, неотговарящи на съвременните стандарти.

Поддържането на морската среда в Черно море е част от задълженията на България по „Marpol 73/78”. Сега изпълнението на тези задължения ще бъде издигнато на ново, по-високо професионално ниво.

maritime.port.bg – България

Последни новини

Последни новини