Открита е процедура за избор на изпълнител за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла

bgportsС Решение № РД-10–8 от 10.03.2014 г. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Инженеринг за възстановяването на пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка”.

Изпълнението на поръчката обхваща извършването на проучвателни работи, изготвяне на необходимата проектна документация в съответствие с разпоредбите на ЗУТ и извършване на строително-ремонтни дейности.

Пълната документация е публикувана на страницата на ДППИ в интернет www.bgports.bg, в раздел «Профил на купувача». Всички заинтересовани лица имат достъп до документацията за участие в срок до 14.04.2014 г., 17:30 часа.

Оферти могат да бъдат подавани до 17:30 часа на 24.04.2014 г.

Получените оферти ще бъдат отворени публично на 25.04.2014 г. в 11:00 часа в Главно управление на Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура» – София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.4, зала 404.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Няма непосредствена опасност за крайбрежието ни от взривяването на „Каховка“

Във водите на Черно море в района на Одеса постъпва вода от р. Днепър след взривяване на стената на яз. Каховка. Акт, за който взаимно се обвиняват Русия и Украйна. През

Подводният риф при нос Шабла върху карти на Гаетано ди Палма и Ал. Конрад от 1811 и 1828 година

Отсечка от картата „Карта на по-голямата част от Турция в Европа“ на Гаетано ди Палма от 1811 г. с част от западния бряг на Черно и подводният риф при нос Шабла (Cap Chabla).