Открита е процедура за избор на изпълнител за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла

bgportsС Решение № РД-10–8 от 10.03.2014 г. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Инженеринг за възстановяването на пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка”.

Изпълнението на поръчката обхваща извършването на проучвателни работи, изготвяне на необходимата проектна документация в съответствие с разпоредбите на ЗУТ и извършване на строително-ремонтни дейности.

Пълната документация е публикувана на страницата на ДППИ в интернет www.bgports.bg, в раздел «Профил на купувача». Всички заинтересовани лица имат достъп до документацията за участие в срок до 14.04.2014 г., 17:30 часа.

Оферти могат да бъдат подавани до 17:30 часа на 24.04.2014 г.

Получените оферти ще бъдат отворени публично на 25.04.2014 г. в 11:00 часа в Главно управление на Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура» – София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.4, зала 404.

Maritime.bg – България

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини

Кап. Христо Христов: Моята нептунова поща още намира получатели по света

Какво го е накарало да използва нептуновата поща, за да хвърли в океана близо 60 стъклени шишета с писма и как  24 години по-късно  му се обаждат чак от Южна Африка, разказва