Съобщение на ДП „Пристанищна инфраструктура“

bgportsДП «Пристанищна инфраструктура» обяви публична покана, чрез която ще проведе избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряванена самолетни билети за превоз по въздух напътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина.”

Офертите могат да бъдат подавани до 17,30 часа на 12.03.2014 г. на адрес: София 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.4, Деловодство.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на сайта на възложителя в раздел „Профил на купувача” / „Публични покани”.

Maritime.bg – България

 

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини