Започна третият етап от развитието на системата за управление на корабния трафик VTMIS

bgportsДържавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) подписа договор с Консорциум „Транслинк” за строителни дейности, доставка и монтаж на оборудване за разширяване на системата за управление трафика на плавателни съдове.

Развитието на системата се осъществява проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 3”, финансиран от ЕФРР и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

Изпълнителят е избран след открита процедура по реда на ЗОП и предстои да завърши изпълнението на възложените дейности до средата на 2014 г. Стойността на договора възлиза на 27 735 686,00 лв. (без ДДС).

С финансовата подкрепа на програма ФАР и холандското правителство в периода 2000 – 2008 г. е изградена основната част на системата за управление на корабния трафик в морските пространства на Р България. Сега действащите средства за наблюдение и контрол обхващат акваториите на варненския и бургаския залив.

Проект „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS)- фаза 3” предвижда да се разшири и доокомплектова системата, като включи в обхвата всички български черноморски пристанища, заливите, каналите и плавателните езера.

Предстои и изграждане на национален център за електронен документооборот в морския транспорт, който на практика ще приложи принципите на електронното управление в сектора воден транспорт.

Общата стойност на проекта „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 3” е 39 145 117,96 лв.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Военноморският флаг на България ще намери своята проекция и в Южния океан

Военноморският флаг на Република България, развят за първи път от Дунавската флотилия, ще намери своята проекция и в Южния океан. Това каза началникът на отбраната адмирал